ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Добровольський Леонід Павлович

26.07.1867- 17.09.1929

Місце народження: с. Кичинці Канівського повіту Київської губернії, тепер Корсунь-Шевченківський район Черкаської області.
Наукове звання: професор.

Закінчив іст. відділення іст.-філол. ф-ту ун-ту св. Володимира. В ун-ті найбільший вплив на Д. мали В.С.Іконников, В.Б.Антонович, І.В.Лучицький, Ф.Я.Фортинський. 1889 вихователь при пансіоні ІІ-ї київ. гімназії. 1890 викл. історії у київ. 1-й реальній школі. У Київ. ун-ті в 1920-х викладав методологію та суспільствознавство, відзначився працями у галузі бібліографії. Тут же здобув звання проф. методики викладання історії. Дир. Київ. Пед. музею. На цій посаді плідно працював у галузі краєзнавства, зокрема, києвознавства. Чл. Іст. тов-ва Нестора-літописця, Київ. тов-ва охорони пам’ятників старовини та мистецтва, Київ. відділення імп. воєнно-іст. тов-ва, Укр. наук. тов-ва в Києві, чл. Постійної комісії для складання іст.-географ. словника укр. земель, Комісії старого Києва і Правобережжя, чл. ВУАК (з 1927). Коло наук. інтересів: декабристознавство, іст. географія, топографія, картографія, краєзнавство, історіографія тощо. Власну бібліотеку разом із майном заповів бібліотеці ВУАН. Похований на Лук’янівському кладовищі (м. Київ). Автор бл. 60 друк. праць. Осн. праці: Змиевы валы близ Киева. К., 1908; Забуті межі давньої Київщини. К.,1909; Летописный Дорогожич. К., 1915; Повстання Чернігівського полку / Повстання декабристів на Україні. Х., 1926; Dеcеmbrіаnа: До підсумків юбілейної літератури про південний декабризм / Юбілейний зб. на пошану акад. Д.І. Багалія. К., 1927; Декабрист Горбачевський як мемуарист / Декабристи на Україні. Т. 2. К., 1930. Л-ра: В.Б. Пам’яті Л.П. Добровольського // Декабристи на Україні. К., 1930. Т.2.; С-ський А. Пам’яті Л.П.Добровольського // Зап. Київ. ІНО. Кн.4. К., 1930; Синявський А. Л.П. Добровольський у споминах // Україна. К., 1930. № 42–43; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Українське декабристознавство. К.; Черкаси, 2002; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Добровольський Леонід Павлович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук, Ю.В.Латиш, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи