ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Драгоманов Михайло Петрович

18.09.1841- 20.06.1895

Місце народження: м. Гадяч, тепер Полтавська область.
Науковий ступінь: магістр історії.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1863 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. З 1864 приват-доц., доц. (1873–75) ун-ту по каф. заг. історії. Читав курс заг. історії. 1871 відряджений ун-том за кордон. Замість запланованих 2-х років пробув там майже 3, відвідавши за цей час Берлін, Прагу, Відень, Флоренцію, Гейдельберг, Львів. Брав активну участь у діяльності Київ. громади, очолюючи її ліве крило. Видав разом з В.Б. Антоновичем двотомник «Исторические песни малорусского народа» (1874–75), «Малорусские народные предания и рассказы» (1876). Вимушений емігрувати після репресивного звільнення у вересні 1875 з ун-ту, в 1876–89 активно працював у Женеві як політик, науковець, видавець і публіцист, видавав зб. і журнал «Громада» (1878–82), серії позацензурних брошур і книг укр. та рос. авторів. 1876 заснував вільну укр. друкарню. З 1889 проф. Софійського ун-ту. Магіст. дис. «Вопрос об историческом значении Римской империи и Тацит» (06.05.1870). Здійснив вагомий внесок в історію, літ. критику й літературознавство, етнографію і фольклористику, політологію й соціологію, філософію політики і філософію історії. До гол. політ. завдань українства Д. відносив усвідомлення нац. єдності українців, поділених між різними держ. утвореннями. У розвитку нац. самосвідомості вирішальна роль належить культурницькій діяльності та освіті, здійснюваним укр. свідомою інтелігенцією. Цей культурницько-просвітницький акцент ґрунтувався на визнанні пріоритетним еволюційного шляху просвіти щодо революц. форм іст. змін. Осн. праці: Про українських козаків, татар та турків. К., 1876; Малоруські народні перекази і оповідання. К., 1876; Галицько-руське письменство. Львів, 1876; Нові українські пісні про громадські справи. Женева, 1881; Шевченко, українофіли й соціалізм [Передмова І.Франка]. Л., 1906; Микола Іванович Костомаров. Л., 1901; Собрание политических сочинений. В 2-х т. Париж, 1905–1906; Листи до Івана Франка і інших. Л., 1981–1986; Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876–1895). Т. 1-8. Львів-Чернівці, 1910–1911; Вибране («мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р.С.Міщук; Приміт. Р.С.Міщука, В.С.Шандри. К., 1991. Л-ра: Лисяк-Рудницький І. Михайло Драгоманов. Із Драгоманівських студій; Драгоманов як політ. теоретик // Історичні есе. Т.1. К., 1994; Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. К., 1995; Грабович Г. До питання про критичне самоусвідомлення в укр. думці XIX ст.: Шевченко, Куліш, Драгоманов // Сучасність. 1996. №12; Губіцький Є.В. Драгоманов Михайло Петрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: ІР НБУВ. Ф.172, І. 

Автор: Є.В.Губіцький

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи