ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ернст Теодор Ріхард (Федір) Людвігович (Львович)

09.11.1891- 28.10.1942

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: професор.

Вступив 1909 на філос. ф-т Берлін. ун-ту, 1910 перевівся на іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Спеціалізувався по каф. історії мистецтва під кер. Г.Г. Павлуцького, чл. історико-етнографічного гуртка М.В. Довнар-Запольського. 1912–13 підготував конкурсну роботу «Киевская архитектура ХVІІ–ХVІІІ веков», за яку отримав золоту медаль. Співпрацював з Київ. музеєм старовини і мистецтва. В серпні 1914 як нім. підданий висланий в Оренбурзьку губ. До Києва повернувся 1917, працював у Ген. секретаріаті освіти при Центральній Раді. 1918 одержав диплом Київ. ун–ту, залишений стипендіатом при каф. історії мистецтва для підготовки до викл. роботи. Під час громад. війни займався пам’яткоохоронною роботою. 1919 вперше дав огляд укр. мистецтва ХVІІ – ХVІІІ ст. 31.04.1919 став інструктором Всеукр. комітету охорони пам’яток мистецтва і старовини. 1922–23 працював у комісії по організації Лаврського музею культів та Київ. картинної галереї, з грудня 1923 зав. худ. відділом Всеукр. іст. музею ім. Т.Шевченка. Читав лекції в Археол. ін-ті, де 1923 став проф. До 1933 проф. Київ. худ. ін-ту. 1930 під кер. Е. створений путівник «Київ», який вважається найбільш повним путівником по місту. Дійсн. чл. іст. тов.-ва Нестора-літописця (1918), чл. УНТ, Тов-ва діячів укр. пластичного мистецтва, Укр. тов-ва архітекторів та ін. 24.10.1933 заарештований, відбував покарання на будівництві Біломоро-Балтійського каналу. 1936 звільнений, з 1938 заст. дир. Башкирського худ. музею. Вдруге заарештований 16.07.1941. Засуджений ОСО НКВС СРСР 10.10.1942 за звинуваченням у антидерж. пропаганді (через нац. приналежність). Розстріляний. Реабілітований 1989. Автор монографій про Т.Г.Шевченка, І.І.Рєпіна, М.І.Мурашка (не опубліковані). Осн. праці: Художественые сокровища Киева, пострадавшие в 1918 году. К., 1918; Київські архитекти. К., 1918; Київ. Провідник. К., 1930. Л-ра: Нестуля О.О. Україна стала його долею (Ф.Л.Ернст) // Репресоване краєзнавство (20–30-і роки). К., 1991; Білокінь С. Федір Ернст // Репресоване «відродження» / Упор. О.І. Сидоренко, Д.В. Табачник. К., 1993; Люди и судьбы. Биобиблиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в советский период (1917–1991). СПб., 2003; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Ернст Федір Людвигович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Путівник по особових фондах Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів. К., 2005; Білокінь С. В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст. К., 2006; Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). К., 2009. Арх.: Наук. арх. фонди рукописів та фонозаписів ІМФЕ НАН України. Ф.13. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи