ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Флоринський Тимофій Дмитрович

28.10.1854- 02.05.1919

Місце народження: м. С.-Петербург.
Науковий ступінь: доктор слов’янської філології.
Наукове звання: ординарний професор по кафедрі слов’янської філології.

Закінчив 1876 іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. Учень В.І.Ламанського та В.Г.Васильєвського. Отримав золоту медаль за іст. розвідку «Критический разбор свидетельств Константина Порфирородного о южных славянах». У 1876–79 залишений при ун-ті для підготовки до проф. звання. 1881 склав іспити на ступінь магістра слов’ян. філології. В ун-ті св. Володимира: 1882 обраний Радою ун-ту доц. каф. слов’ян. філології. Ордин. проф. (05.05.1888), заслуж. проф. (14.02.1907). Декан іст.-філол. ф-ту (12.09.1890–1905). Читав курс «Слов’янські мови, історія слов’ян та слов’янських літератур», «Історія південних слов’ян», «Історія польського народу». Поводив практ. заняття зі студ. «Аналіз законника царя Стефана Душана». 1907 видав курс лекцій «Словянское племя. Статистико-этнографическое обозрение современного славянства». Керував практичними заняттями студ. зі слов’ян. філології: переклади болгар., словац., чеськ. письмових джерел. Магіст дис. «Южные славяне и Византия во второй четверти XIV века» (20.12.1881), докт дис. «Памятники законодательной деятельности Душана, царя сербов и греков» (1888). За праці в галузі слов’янознавства відзначений преміями ім. О.О.Котляревського та М.В.Ломоносова, а також золотою Уварівською медаллю Петербурзької АН (1897), великою золотою медаллю РГТ (1907). Виклач історії слов’ян. літератур на Київ. ВЖК (1884). Дійсн. статський радник. Нагороджений орденами св. Станіслава ІІ ст., св. Анни ІІІ ст., св. Володимира ІІІ ст., сербським орденом св. Сави. Чл. іст.-філол. тов-ва при С.-Петерб. ун-ті, Іст. тов-ва Нестора-літописця, Москов. археол. тов-ва, Рос. археол. ін-ту в Константинополі (1895), Слов’ян. благодійного тов-ва. Чл.-кор. Петербурзької АН по відділенню рос. мови та письменства (29.12.1898). Голова київ. цензурного комітету. Ред. «Славянского ежегодника» (1884). Чл.-засн. та почесн. чл. Клубу рос. націоналістів у Києві (1908); заст. голови Комітету «Київ – галичанам» (1915). Українофоб. Розстріляний ВЧК. Друкувався в УИ, ЖМНП, «Пчеле», «Русском мире», «Голосе», «Новом времени», «Киевлянине» та ін. Осн. праці: Византия во второй четверти XIV в. СПб., 1879; Лекции по славянскому языкознанию. К., 1895-98. Ч. 1-2; Несколько слов о малорусском языке (наречии) и новейших попытках усвоить ему роль органа науки и высшей образованности. К., 1899; Зарубежная Русь и ее горькая доля. К., 1900; Малорусский язык и «украиньско-руський» литературный сепаратизм. СПб., 1900; История сербо-хорватской литературы. К., 1900; Славяноведение. К, 1911; Курс славяно-русской палеографии. К., 1913; Пособие к лекциям по истории чехов. К., 1915; Лекции по славянскому языкознанию. К., 1897; Критико-библиографический обзор новейших трудов и изданий по славяноведению. К., 1904; Славянское племя. Статистико-этнографический обзор современного славянства (с приложением 2-х этнографических карт). К., 1907; Этнографическая карта Западного славянства и Западной Руси. Приложение. Объяснения. Источники и пособия. Статистические данные. Поправки. К., 1911; В память пятисотлетия Косовой битвы // УИ. 1889. № 11; Древнейшие памятники болгарского права / Сборник в честь Владимирского-Буданова. К., 1904. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Булахов М.Г. Флоринский Тимофей Дмитриевич / Булахов М.Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. Т.1. Минск, 1976; Славяноведение в дореволюционной России. Биобиблиографический словарь. М., 1979; Alma mater. Університет Святого Володимира напередодні та в добу Української революції. У 3 кн.: К., 2000. Кн. 1; Українська мова. Енциклопедія. К., 2000; Мельник Г.М. Флоринський Тимофій Дмитрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Смолин М. Б. Энциклопедия имперской традиции русской мысли. М., 2005. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.4822; ІР НБУВ. Ф.219, І, ІІІ; РНБ. Ф. 818.

Автор: О.Р. Чмир, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи