ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Фортинський Федір Якович

15.02.1846- 12.12.1902

Місце народження: с. Шостя Касимів. пов. Рязан. губ., тепер Рязан. обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор загальної історії.
Наукове звання: ординарний професор.

Навчався в Рязан. дух. семінарії. 1869 закінчив іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. Учень І.І.Срезневського. Студ. робота «О значении слова «димы» у византийского историка VI в. Прокопия» отримала срібну медаль. Залишений для підготовки до проф. звання по каф. заг. історії С.-Петерб. ун-ту. В ун-ті св. Володимира з 1872 доц. У 1874–76 перебував у закордон. відрядженні в Німеччині та Франції: в Геттінген. ун-ті відвідував семінари Г. Вайца, Р.Паулі, Ф.Френсдорфа, у Париз. Ecole des chartes та Ecole hautes etudes опанував позитивіст. методологію. Екстраордин. проф. (1877), ордин. проф. (1878) по каф. заг. історії, секретар іст.-філол. ф-ту (1877, 1880, 1883), декан іст.-філол. ф-ту (1887–90), ректор (01.08.1890–1902). Читав заг. та спец. курси середньовічної історії, керував практичними заняттями студ. по вивченню середньовічних європ. іст. пам’яток. Викл. Київ. ВЖК (1878–88). Проводив реакц. політику щодо київ. студ. Магіст. дис. «Титмар Мергебургский и его хроника» (1872), докт. дис. «Приморские венедские города и их влияние на создание Ганзейского союза до 1370 года» (1877). У своїх наук. розвідках використовував джерела з перебігу процесу колонізації слов’ян. земель Помор’я нім. поселенцями, важливі для з’ясування слов’яно-германських відносин ХІІ – ХІV ст. Здійснив значний внесок у вивч. історії зх. слов’ян. Чл. іст. тов-ва Нестора-літописця. Чл. ред. колегії УИ. За критичний аналіз праці С.А. Гедеонова «Варяги та Русь» нагороджений медаллю Петербурзької АН (1878). Дійсн. статський радник, нагороджений орденами св. Володимира ІІІ ст., св. Анни ІІ ст., св. Станіслава ІІ ст. Друкувався в ЖМНП, УИ та ін. Осн. праці: Причины распадения монархии Карла Великого // УИ. 1872; О положении городских ремесленников в Германии в средние века // УИ. 1881; Опыт систематической обработки исторической критики // УИ. 1884; Борьба нищенствующих монахов с Парижским университетом в половине XIII века // ЖМНП. 1892. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Ляскоронский В. Г. Памяти Ф. Я. Фортинского / ЧИОНЛ. 1903. Кн. 17. Вып. 2; Дука М.В., Казьмирчук М.Г. Фортинський Федір Якович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. Спр.4822.

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи