ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гермайзе Осип Юрійович

23.07.1892- 22.09.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

1916 закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, входив до складу історико-етнографічного гуртка М.В.Довнар-Запольського. Чл. Центральної Ради (1917), заст. гол. Всеукр. Ради солдатських депутатів, чл. УСДРП. 1918 читав лекції з історії України на літніх учит. курсах в Умані, Кролевці, Миргороді, Гадячі. Одночасно почав викладати історію в сш. З 1920 працював у Київ. ун-ті, читав лекції з історії України та соціології. У сер. 1920-х проректор Київ. ІНО. З грудня 1927 проф. Київ. ІНО. Співроб. наук.-досл. каф. історії України ВУАН, керівник секції історії України наук.-досл. каф. марксизму-ленінізму. 1923–25 організатор і кер. іст.-арх. семінару при Київ. іст. архіві ім. В.Антоновича. 1919–24 секретар Постійної комісії для складання іст.-геогр. словника укр. земель при ВУАН, 1921–25 чл. комісії з вивчення громад.-політ. рухів в Україні, 1924–29 кер. Археогр. комісії ВУАН, готував до видання «Коденську книгу судових справ», «Акти про гайдамаччину». Уклав і видав матеріали до історії укр. визвол. руху за часів Першої світової війни. 1927–29 входив до комісії з підготовки до видання Архіву Коша Запорозької Січі. 26.07.1929 заарештований за участь у справі СВУ. Вироком від 19.04.1930 засуджений на 5 років позбавлення волі. 26.07.1934 звільнений і висланий в Саратов. обл. 08.12.1937 трійкою УНКВС по Саратов. обл. вдруге засуджений до 10 років позбавлення волі. 05.01.1944 особлива нарада при НКВС СРСР вкотре засуджує Г. до 10 років ув’язнення. Сфера наук. інтересів – іст. географія України, колонізація Лівобережної України, Велике князівство Литовське у ХVІ ст., економічна історія білоруського та укр. селянства ХVІ–ХVІІІ ст., РУП, рух декабристів. Осн. праці: Коліївщина в світлі новознайдених матеріалів // Україна. 1924. Кн.1–2; Рух декабристів і українство // Україна. 1925. Кн.6; Нариси з історії революційного руху на Україні. Т.1. РУП. К., 1926. Л-ра: Скляренко Є.М. У сфабрикованій справі СВУ // Репресоване краєзнавство (20–30-ті роки). К., 1991; Водотика С.Г., Кондрашов В.Ф. О.Ю. Гермайзе // УІЖ. 1992. № 12; Водотика С., Мазур І. Творча спадщина визначного українознавця. До сторіччя з дня народження Осипа Гермайзе // Київська старовина. 1992. № 6; Казьмирчук Г.Д. Юність Осипа Гермайзе // Яковлівські читання. Черкаси, 2000; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Українське декабристознавство. К.; Черкаси, 2002; Казьмирчук Г.Д., Латиш Ю.В. Гермайзе Осип Юрійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005.

Автор: Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи