ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Голубєв Степан (Стефан) Тимофійович

25.10.1848 - 08.11.1920

Місце народження: с. Ардатовка Нижнєломовського повіту Пензенської губернії, РФ.
Науковий ступінь: доктор церковної історії.
Наукове звання: ординарний професор чл.-кор. Петербурзької АН.

1870 закінчив Пензенську дух. семінарію, 1874 КДА. У 1874 за успіхи, проявлені впродовж академ. курсу, та за твір «Вступление Петра Могилы на Киевскую митрополию и отношение его к Исайи Копинскому» затверджений у ступені кандидата богослов’я з правом отримання ступеня магістра без іспиту. Обраний приват-доц. КДА по каф. рос. церковної історії (1874). За роботу «Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники» удостоєний ступеня магістра богослов’я (1883). 1885 затверджений у званні приват-доц. ун-ту св. Володимра по каф. церковної історії, з 1891 в.о. екстраордин. проф. 1899 затверджений у званні екстраордин. проф., 24.07.1900 призначений ордин. проф. За 2-й том роботи «Петр Могила и его сподвижники», згідно з поданням Казан. Дух. академії, затверджений у ступені д-ра церковної історії (24.08.1899). Читав курс історії християнської церкви з ХІ ст. Виклав на Київ. ВЖК. Спеціалізувався на історії дух. навч. закладів, справах православної церкви на теренах України XVI – XIX ст., діяльності окремих визначних постатей церковного життя та ін. Чл.-кор. Петербурзької АН по відділенню рос. мови та словесності (1908), нагороджений золотою медаллю Петербурзької АН (1913). Дійсн. чл. (1890) та чл.-співроб. Київ. археогр. комісії (1893–1919). Почес. Чл. Новгород. церковно-археол. тов-ва (1890). Статський радник, кавалер орденів св. Анни ІІ ст. (1902), св. Станіслава ІІІ ст. Автор бл. 60 монографій, статей, бібліограф. повідомлень, рецензій, полемічних творів, публікацій джерел. Друкувався в «Церковных ведомостях», «Трудах КДА», ЧИОНЛ, УИ та ін. Помер від тифу, похований у Київ. Флорівському монастирі. Осн. праці: Киевский митрополит Петр Могила и его сподвижники. Т.1. К.,1883, Т.2. К., 1898; Начало систематической обработки русской церковной истории // УИ. 1885. №4; К истории Киевской Трехсвятительской церкви за вторую половину ХVІІ ст. К., 1899; Восьмисотлетие Киево-Михайловского Златоверхого монастыря. К., 1909; Спорные вопросы о древней топографии Киева. К., 1910. Л-ра: Журба О.І. Київська археографічна комісія, 1843–1921. К., 1993; Крайній К. Історики Києво-Печерської лаври ХІХ – початку ХХ століть. К., 2000; Губицький Л.В. Голубєв Степан Тимофійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Ульяновський В. Двічі професор. Степан Голубєв в академічному та університетському контекстах. К., 2007. Архів: ДАК. Ф.16. оп. 465. спр.4779; ІР НБУВ. Ф.194, І, ІІІ.

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи