ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Грушевський Олександр Сергійович

12.08.1877- 01.01.1942

Місце народження: м. Ставрополь, Росія .
Наукове звання: професор.

Закінчив 1899 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Отримав диплом I ст. і золоту медаль за дослідження «Турово-Пинское княжество». Стажувався в Австрії та Німеччині з питань археології та іст. доби Цн. та Сх. Європи, історії романського середньовічного життя. Розробив програму фундамент. вивчення іст. географії України та видання іст.-геогр. словника укр. земель. Першим запровадив викладання історії України рідною мовою. 1909 працював у Москов. ун-ті, з 1910 викладав у С.-Петерб. ун-ті історію України, читав лекції з сусп.-екон. життя, вів спецкурси та був співголовою гуртка українознавства (разом з О.О. Шахматовим та Ф.К. Вовком). У Київ. ун-ті з 1917 приват-доц., 1918–19 проф. Входив до складу Центральної Ради, належав до укр. соціал-демократів, а потім до соціалістів-революціонерів; призначався головою арх.-бібліотечного відділу Міністерства освіти УНР. Голова Комісії АН УРСР по складанню географ. словника України (1920–36); дир. Іст.-геогр. комісії ВУАН, дійсн. чл. археогр. комісії ВУАН, НТШ, УНТ, входив до ред. комітету Записок іст. і філол. секцій УНТ, «Шлях»; друкувався на сторінках ЛНВ, Записок НТШ, «України», та ін. період. видань. Сфера наук. інтересів: устрій Великого князівства Литовського, сусп. і екон. устрій Гетьманщини, заселення Південного Придніпров’я; громадське життя України ХІХ ст. та укр. л-ра ХІХ ст., етнографія. За звинуваченням «у керівництві антирадянською українською націоналістичною терористичною організацією» репресований 1938 і загинув 1942. Реабілітований 1989. Осн. праці: Пинское Полесье. Исторические очерки. Ч.ІІ. ХІУ–ХУІ вв. К., 1903; Города Великого княжества Литовского в ХІV–ХVІ: Старина и борьба за старину. К., 1918; З сучасної української літератури. Ч.І. 2-е вид. К., 1918; Історичні твори Шевченка: На лекціях з історії. К., 1918. Л-ра: Пиріг Р.Я. Рідний брат Михайла Грушевського // З архівів ВУНК–ГПУ–НКВС–КДБ. 1994. №1; Качкан В.А. Українське народознавство в іменах. Ч.2. К., 1995; Юркова О. Фундатор історичної географії в Україні // Історичний календар. 1997. К., 1996; Alma mater: Університет Св. Володимира напередодні та в добу української революції. 1917–1920: матеріали, документи, спогади: у 3 кн. Кн.2. К., 2001; Набока С.В. Грушевський Олександр Сергійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К. 2005. Арх.: ІР НБУВ. Ф.10. спр.17182. 

Автор: С.В.Набока

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи