ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гуслистий Кость Григорович

01.10.1902- 21.02.1973

Місце народження: м. Олександрівськ Катеринославської губернії, тепер м. Запоріжжя.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.

Закінчив 1928 соц.-екон. відділення ф-ту профосвіти Дніпропетр. ІНО (учень Д.І.Яворницького), 1931 асп-ру НДІ Історії укр. культури в Харкові. У1931–34 працював асист., доц. вузах м. Харкова. У 1934–35 очолював іст. сектор НДІ Т.Г. Шевченка (Харків-Київ), мол. наук. співроб. Ін-ту історії ВУАМЛІН (м. Київ), 1936–41 в. о. проф. каф. історії СРСР (у 1940 зав. каф.) Київ. держ. пед. ін-ту, 1936–54 наук. співроб., старш. наук. співроб, зав. відділом історії феодалізму Ін-ту історії України АН УРСР. Старш. наук. співроб. (1940). У роки ВВв разом з установами АН УРСР працював в евакуації в Уфі (1941–43) та Москві (1943–44). У 1944–45 дир. ЦДІА УРСР. У ІІ–й пол 1940-х були піддані нищівній критиці роботи Г. за «антимарксистський дух», «грубі політичні помилки», «перекручення буржуазно-націоналістичного характеру», «відродження теорії Антоновича, Грушевського» і т.д., внаслідок чого Г. переведений на роботу до ІМФЕ: 1954–73 заст. дир., зав. відділом етнографії, старш. наук. співроб., займався створенням фундамент. монографії «Українці». Одночасно викладав у ряді вузів м. Києва. У 1953–55 за сумісн. працював у Київ. ун-ті доц. ІПК викл. марксизму-ленінізму. Читав лекції з історії України. Проф. (1965). Коло наук. інтересів – історія України, козаччина, селянські рухи в Україні. Канд. дис. (1939), докт. дис. «Питання історії України і етнічного розвитку українського народу (період феодалізму)» (1962). Чл.-кор. АН УРСР за спеціальністю «Етнографія» (1969). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1954) та багатьма медалями. Засл. діяч науки України (1968). Був одним з організаторів створення Музею народної архітектури та побуту (Пирогів). Автор понад 200 наук. праць з історії України періоду феодалізму, етнографії, історії української культури. Осн. праці: З історії класової боротьби в Степовій Україні в 60–70-х рр. XVIІІ ст. К., 1933; Селянське повстання 1768 р. на Україні. Харків, 1934; Нариси з історії України, Вип. 1: Київська Русь і феодальні князівства ХII – ХIII ст. К., 1937 (у співавт.); Вип. 2: Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею (з XІV ст. і до 1569 р.). К., 1939; Вип. 3: Визвольна боротьба українського народу проти шляхетської Польщі в другій половині XVI і першій половині XVIІ століття. К., 1941; Короткий курс історії України. К., 1940 (у співавт.); Данило Галицький. Саратов, 1942; До питання про утворення української нації. К., 1967. Л-ра: Академія наук України. Персональний склад 1918–1993. К., 1993; РЕІУ. Т.1. 1969; Кость Григорович Гуслистий: Бібліографія. К., 1972; Удод О.А. Кость Гуслистий – історик України. К., 1998; Вчені Інституту історії України. Вип. 1. К., 1998; Джерелознавство історії України. К., 1998; Видатні вчені Національної Академії наук України. К., 1998; Стрельська Л.І. Гуслистий Кость Григорович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ІР НБУВ. Ф. 32; Архів КНУТШ. 1955. Спр.7–пвс. 

Автор: Л.І.Стрельська, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи