ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Карпеко Олександр Олександрович

16.11.1891- 01.01.1969

Місце народження: м. Кролевець Чернігів. губ., тепер Сум. обл. .

1910–14 навчався на відділі класичної філології Ніжин. Іст.-філол. ін-ту. Викл. діяльність розпочав у роки І світ. війни в Острогорській гімназії Воронез. губ. Після Жовтневого перевороту 1917 – на різних держ. і громад. посадах рад. органів освіти: очолював шкільний підвідділ Острогорського повіту, був чл. губ. ради народної освіти та головою учительської спілки, головою Костянтинівського ревкому та виконкому на Донбасі, входив до складу міськрад. Упродовж 1917–26 працював у парт. установах: зав. агітпропу м. Ніжина, чл. Січневого райкому м. Києва, зав. агітпропу Київ. окрпарткому. У цей період він не полишав викл. і наук. роботи – працював у Ніжин. ІНО, наук. співроб. іст. секції досл. каф. історії культури мови, наук. співроб. каф. марксизму-ленінізму (1923–26) у Києві. Як науковець розробляв питання історії революційних рухів в Росії та Україні. З червня 1924 по 01.01.1926 ректор КІНО. Активно впроваджував на практиці рад. освітню реформу. Саме в ці роки з КІНО було звільнено багато викладачів старої школи, наприклад, філософа В.Ф.Асмуса, істориків Б.Г.Курца й В.О.Пархоменка. Протягом першої пол. 1926 ректор КІНГу, 1926–31 зав. агітпропу Артемівської (Сталінської) округи, заст. зав. культпропу ЦК КП(б)У, 1931–33 – перший заст. Наркома освіти УРСР. В наступні роки очолював комітет радіофікації та радіомовлення та обіймав посаду відповід. ред. наук.-пед. часопису НКО «Комуністична освіта». Тривалий час вважалося, що К. був репресований 1934. За новітніми даними, йому вдалося уникнути репресій. Протягом 1935–37 керував масовою роботою на Уралі. У роки ВВв перебував на Кубані, де керував партизанським загоном. Після закінчення війни повернувся до роботи в освітній сфері – 1945–50 очолював Краснодар. пед. ін-т, 1950–56 декан ф-ту іноземних мов Воронез. пед. ін-ту. З 1956 після виходу на пенсію проживав на Чернігівщині. 

Автор: О.В.Ляпіна

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи