ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ходецький Старіон Мартиніанович

21.02.1821- 10.02.1887

Місце народження: м. Сімферополь Таврій. губ., тепер АР Крим.
Науковий ступінь: магістр сільського господарства та лісництва.
Наукове звання: заслужений ординарний професор по кафедрі сільського господарства та лісництва.

Закінчив 1842 ІІ відділення філос. ф-ту С.-Петерб. ун-ту по розряду природн. наук зі ступенем кандидата філософії. 1842–44 вдосконалював знання за кордоном (Німеччина, Голландія, Швейцарія). 1844–51 працював у Харків. учб. окрузі, читаючи публічні курси з сільського господарства: землеробства та окремих питань зоотехніки з неодмінною кореляцією до місцевих екон. та клімат. умов. У Київ. ун-ті: ад’юнкт (1851), екстраордин. проф. (1852), ордин. проф. (1854) по каф. сільського господарства та лісництва, заслуж. проф. (1870) по каф. агрономії, дир. ботсаду (1850–ті, 1870–ті). Читав курси технології сільського господарства, економіки сільського господарства, курс зоотехніки, енциклоп. курс лісознавства. Декан фіз.-мат. ф-ту (1874–77). Магіст. дис. (1846). Оскільки магіст. ступінь в галузі сільського господарства вважався вищім, д-р. ступеня не існувало, тому Х. зі ступенем магістра мав право обіймати університет. каф. Викладав природничі науки в Київ. ін-ті шляхетних дівчат (1852–56). Гол. ред. УИ (1863–1873). Викл. природн. наук у Київ. ін-ті шляхетних дівчат (1852–56). Досліджував методи селекції сільськогосподарських тварин, обґрунтував теорію про вплив оточуючого середовища (клімату, ґрунтів, харчування) на розвиток тваринного організму. Прихильник агротехн. методів ведення господарства, введення у сівозміну кормових трав та коренеплодів. Досліджував роль та вплив лісів на гідрокліматичні та ґрунтові умови. Довів можливість розведення лісів у степовій зоні. Розробив рос. термінологію вовни (1847). Автор підручників з рільництва, тваринництва, зоології, ботаніки. Чл. РГТ (1852), Дійсн. чл. Москов. тов-ва сільського господарства (1848), Гол. москов. тов-ва вівчарства (1848), РГТ (1852); чл.-кор. Тов-ва сільського господарства Південної Росії (1847), Кобеляцького сільськогосподарського тов-ва (1881), Комісії для опису губерній Київ. учб. округу (1852), Київ. тов-ва дослідників природи (1869), Київ. тов-ва садівництва (1873) та ін. Організатор сільськогосподарських виставок у Харкові (1849) та Києві (1852, 1857, 1862, 1871, 1880). Лауреат Демидівської премії Петербурзької АН (1847). Дійсн. статський радник (1870). Нагороджений орденом св. Станіслава ІІ ст. (1858), св. Анни ІІ ст. (1863), св. Анни ІІ ст. з імп. короною (1867), св. Володимира ІІІ ст. (1874), св. Станіслава І ст. (1877). Друкувався в «Журнале министерства государственных имуществ», «Харьковских губ. ведомостях», «Земледельческой газете», «Москов. ведомостях» та ін. Автор бл. 50 наук. праць. Осн. праці: Руководство к уходу за крупным рогатым скотом, в применении к тем полосам России, в которых производится скотоводство хозяйственное. СПб., 1851; Программа для подробного описания имений в хозяйственном отношении / Труды Комиссии для описания губерний Киевского учебного округа. 1855 (у співавт). Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Матвієнко С.О. Український агроном і тваринник ХІХ сторіччя: (До 150-річчя з дня народження Старіона Мартиніановича Ходецького) // Вісник сільськогосподарської науки. 1971. №6. Арх.: ІР НБУВ. Ф.51. О.Г.Таран Хоменко Микола Михайлович (21.05.1949, с. Сиволож Борзнян. р-ну Чернігів. обл. – 03.09.2007, м. Київ), кандидат історичних наук, доц. Закінчив історичний ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1979–2007: асист., старш. викл., доц. каф. етнології та краєзнавства (1995–2007). Заст. декана іст. ф-ту (1997–99). Читав нормат. курси: «Основи етнології», «Теоретичні проблеми етнології», «Зарубіжна етнологія» та 6 автор. курсів на іст. ф-ті та ф-ті соціології та психології. Канд. дис. «Деятельность партийных организаций Украины по повышению роли общественных организаций в развитии производственной активности рабочего класса (1966-1970 гг.)» (1980). Коло наук. інтересів – теорет. проблеми етнології, понятійний апарат і термінологія етнол. та іст. наук, питання міжнац. відносин, окремі аспекти етнокраєзнавства. Досліджував проблеми політ. системи України, місця в ній політ. партій та громад. організацій. Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Джерелознавство історії України. Довідник. К., 1998 (у співавт.); Історична наука: Термінологічний і понятійний довідник. К., 2002 (у співавт.); Українська етнологія. К., 2007 (у співавт.). В.П.Капелюшний Цвєтаєв Іван Володимирович (04(17).05.1847, с. Дроздово Володимир. губ. – 30.08(13.09).1913, м. Москва), д-р рим. словесності, проф. по каф. рим. словесності, чл.-кор. Петербурзької АН. Закінчив 1870 класичне відділення іст.-філол. ф-ту С.-Петерб. ун-ту. Викладав грец. мову в одній з С.-Петерб. гімназій, з 1872 доц. Варшав. ун-ту. 1874 у закордин. відрядженні в Німеччині та Італії. В ун-ті св. Володимира: доц. по каф. рим. словесності (1876–77). У 1877–81 викл. лат. мови Москов. ун-ту, 1889 по каф. історії та теорії мистецтв. Магістер. дис. «Cornelii Taciti Germania. I. Опыт критического обозрения текста» (1873), докт. дис. «Сборник Осских надписуй с очерком фонетики, морфологи и глоссарием» (1877). Наук. праці присвячені античній філології, дослідженню італ. мов, а також мистецтва та культури античного світу. Почес. чл. Болонського ун-ту (1888). Дир. Румянцевського музею (1900–10). Дир. Музею вишуканих мистецтв у Москві. Чл.-кор. Петербурзької АН. Друкувався в ЖМНП, УИ, «Критическом обозрении», «Историческом вестнике», «Вестнике Европы» та ін. Осн. праці: Сборник осских надписуй с очерком фонетики, морфологи и глоссарием. К., 1877; Проект положення о комитете для устройства при Московском университете музея изящных искусств. М., 1896. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Готье Ю. В. Памяти И. В. Цветаева // Древности. 1914. Т. 24.

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи