ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кнауер Федір (Фрідріх) Іванович

03.08.1849- 01.01.1917

Місце народження: невідомо.
Науковий ступінь: доктор порівняльного мовознавства.
Наукове звання: ординарний професор порівняльного мовознавства і санскриту.

Походив з Бессарабії, навчався в Дерпт. ун-ті (у Л.фон Шредера). В ун-ті св. Володимира 1885–1916: екстраорд. проф. (01.01.1886), проф. (26.02.1890). по каф. порівняльного мовознавства і санскриту, засл. ордин. проф (1909). Читав курс історії грец. мови, вступ до мовознавства, давню верхньонім. мову, давньоперську (зендську) мову, литов. граматику (не обов’язковий курс). На семінар. заняттях з порівняльного мовознавства та санскриту, які проводив К. зі студ., розглядались морфологічні та фонетичні питання, переклади; проходили практичні заняття з готської мови та санскриту, питання ступеню спорідненості індоєвроп. мов. Звільнений з ун-ту під час І світ. війни у зв’язку з клопотанням попечителя Київ. учб. округу щодо списку осіб викл. складу з нім. корінням. Викладав на Київ. ВЖК. К. співавт. підручника санскриту, який упродовж кількох десятиліть був осн. посіб. при вивченні санскриту у вищих навч. закладах (підготував хрестоматію та словник). Видав низку ведичних ритуальних текстів. Брав участь у роботі ХІ археол. з’їзду в Києві, доповідь «О происхождении имени народа Русь». Проводив розкопки пам’ятників у пд. Бессарабії (суч. Саратський р-н Одес. обл.), які увійшли до групи пам’яток пізнішого передскіфського (кіммерійського) періодів Пн-Зх Причорномор’я. К. виявив кілька горщиків з різним та штампованим орнаментом, частини поховального інвентаря під курганних поховань. Чл. Київ. іст. тов-ва Нестора-літописця. Учитель А.П.Бараннікова та Б.А.Ларіна. Дійсн. статський радник, кавалер ордену св. Станіслава ІІ та ІІІ ст., св. Анни ІІ ст., св. Володимира IV ст. Осн. праці: Вступтельная лекция по стравнительному языкознанию // УИ. 1883. №3; Учебник санскритского языка. Грамматика. Хрестоматия. Словарь. Лейпциг, 1908; Das Manav.i-Grhya-SQtra. St-Petersburg, 1897; Das Gobbilagrhyasutra, H. I-2, Dorpat., 1884-86; Der russische Nationalname und die indogermanisch Urheimat // Indogermanische Forschungen. 31. 1912; Санскрит. Серия: Мир культуры, истории и философии. Антология. СПб., 2001 (у співавт.). Літ.: Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). К., 2009. Арх.: ДАК. Ф.16. Оп.465. Спр.4787. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи