ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кондуфор Юрій Юрійович

30.01.1922- 10.01.1997

Місце народження: с. Зубані Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.

Закінчив 1949 іст. ф-т, асп-ру Харків. ун-ту. Доц. Харків. ун-ту, одночасно на кер. парт. роботі. Проф. (1968), зав. каф. історії рад. сус-ва Київ. ун-ту (1968–73). Викладав курс історії СРСР (рад. період). Декан історичного ф-ту (1973–78). Дир. Ін-ту історії АН УРСР (1978–94). Канд. дис. (1952), докт. дис. «Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны» (1965). Підготував 15 канд. та 3 докт. іст. наук. Гол. ред. УІЖ (1979–88). Очолював гол. ред. колегії багатотомних видань «Історії Української РСР»; трьохтомної «Історії Києва»; двотомної «Історії робітників Донбасу» та ін. Керував Спец. радою по захисту докт. дис. при Ін-ті історії, а також Координаційною радою з проблем іст. науки. Нагороджений орденами «Знак Пошани» (1958); Трудового Червоного Прапора (1960, 1967); Жовтневої Революції (1982), медалями. Лауреат Держ. премії України (1980). Засл. діяч науки і техніки України (1992). Чл.-кор. АН УРСР (1979), акад. АН УРСР (1985). Учасник ВВв на Далекому Сході. Автор понад 250 праць з історії України, у т.ч. 20 монографій. Осн. праці: Пролетаріат Харкова у трьох революціях. Х., 1959; Укрепление союза рабочего класса и крестьянства на Украине в период гражданской войны. К., 1964; Великий Жовтень і захист його завоювань. К., 1971; История СССР. Пособие для поступающих в вузы. К., 1977, 1980, 1983 (у співав.). Л-ра: Академія наук України. Персональний склад. 1918–1993. К., 1993; Учені вузів УРСР. К., 1968; РЕІУ. Т.2. 1970; EU. V. 2. 1984; 70-річчя академіка АН УРСР Ю.Ю. Кондуфора // Вісник Академії наук України. 1992; Вчені Інституту історії України. К., 1998; Стрельська Л.І. Кондуфор Юрій Юрійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: Ін-т архівознавства НБУВ. Ф. 285. 

Автор: Л. І. Стрельська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи