ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Котляревський Олександр Олександрович

25.09.1836- 11.10.1881

Місце народження: м. Кременчук, Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор слов’янської словесності.
Наукове звання: ординарний професор, чл.-кор. Петербурзької АН.

Закінчив 1857 Москов. ун-т, де вивчав слов’янську філологію та слов’янські старожитності. Учень О.М.Бодянського. Упродовж 1857–62 вчитель середніх учб. закладів Москви. 1862 заарештований за підозрою в антиуряд. діяльності, звільнений у зв’язку з відсутністю складу злочину, позбавлений права викл. діяльності, до 1867 перебував під наглядом поліції. З 1867 товариш, секретар і бібліотекар Москов. археол. тов-ва, ред. «Археологічного вісника», хранитель музею тов-ва. Екстраордин. проф. Дерпт. ун-ту, де працював до 1873. У 1872–74 перебував у закордин. відрядженнях. В ун-ті св. Володимира ордин. проф. по каф. слов’янської філології (1875–81). Читав курси «Історико-філологічний огляд слов’янських племен», «Історія слов’янознавства», «Вступ до слов’янських старожитностей», «Огляд слов’янських говірок», «Історія болгарської та сербської літератур», «Історія польської літератури», «Огляд давньо-руської писемності», «Загальне слов’янознавство», «історія та енциклопедія слов’янознавства». Славістику вбачав комплексною наукою, яка повинна залучати до свого арсеналу фольклор, мовознавство, археологію, історію, етнографію. Магістер. дис. «О погребальных обычаях языческих славян» (1868), докт. дис. захистив на основі двох монографій у С.-Петерб. ун-ті: «О древностях и истории поморських славян» та «Древности юридического быта балтийских славян»(1874). Під час рос.-турецької війни 1877–78 очолював Київ. слов’янське тов-во. Енциклопедично освічений учений. Критикував слов’янофілів з позицій власних переконань про те, що Захід і Схід мають єдине культурне підґрунтя, тому європ. просвітництво має бути спільним здобутком європ. країн. Викладав на Київ. ВЖК. Чл.-засн. Москов. археол. тов.-ва, чл. Тов-ва любителів рос. словесності, Тов-ва любителів природознавства, антропології та етнографії при Москов. ун-ті, чл. іст. тов-ва Нестора-літописця. Чл.-кор. Петербурзької АН (1875). Статський радник, кавалер ордену св. Станіслава ІІ ст. з імп. короною (1871), св. Анни ІІ ст. (1879). Похований у цн. церкві Покровського монастиря (м. Москва). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Книга о древностях и истории поморських славян в ХІІ веке. Прага, 1874; Об обычаях у славян при рождении дитяти до его возмужалости // Чтения в историческом обществе Нестора-летописца. 1879. Кн.1; Об изучении древній русской письменности // Филологические записки. 1880; Сочинения. Т. 1-4. СПб., 1889-95. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Веселовский А. Н. Воспоминания об А. А. Котляревском // КС. 1888. Т. 22. №9; Степович А. И. К биографическому материалу об А. А. Котляревском // КС. 1892. №3; [И. Д. С.] А. А. Котляревский как преподаватель. (Из старых воспоминаний) // Pусская Cтарина. 1893. Т.78. №6; Булахов М. Г. Котляревский Александр Александрович / Булахов М. Г. Восточнославянские языковеды. Биобиблиографический словарь. Минск, 1976 т.1; Лаптева Л. П. Визначний дослідник і пропагандист історії і культури слов’ян // Архіви України. 1991. № 1; Дука М.В., Тіщенко І.І. Котляревський Олександр Олександрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення/ під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи