ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кулаковський Юліан Андрійович

13.06.1855- 21.02.1919

Місце народження: м. Поневежс, Литва .
Науковий ступінь: доктор римської словесності.
Наукове звання: професор, чл.-кор. Петербурзької АН.

1865 вступив до Віленської гімназії, 1871 переведений на навчання в ліцей Цесаревича Миколая, який закінчив 1873 із золотою медаллю. 1873 вступив до університет. відділення ліцею на іст.-філол. ф-т. Користуючись правом, наданим студ. ліцею, закінчив курс у Москов. ун-ті в 3-річний термін зі ступенем кандидата по класичному відділенню іст.-філол. ф-ту. Студ. робота «Мифы об Оресте по памятникам античного искусства» отримала срібну медаль. 1876 призначений на посаду викл. лат. мови в ліцеї. У 1878–80 у закордин. відрядженні з наук. метою. В ун-ті св. Володимира з 1881 приват-доц. (26.11.1881), доц. (09.04.1883) по каф. рим. словесності, екстраордин. проф. по каф. рим. філології (1884), ордин. проф. (1888), позаштат. проф. (1906). Секретар іст-філол. ф-та ун-ту (1890). Читав обов’язкові курси по каф. рим. словесності, лат. мову, історію Візантії, рим. держ. старожитності, «Тацит». 1890, 1894 проводив археол. розкопки в Керчі, 1900 в Ольвії. Проводив зі студ. семінар. заняття з теорії перекладу лат. мови (Цицерон, Проперцій). Дис. «Надел ветеранов землей и военного поселения в Римской империи. Эпиграфического исследования» (1881). Магістер. дис. «Коллегии в древнем Риме» (1883), докт. дис. «К вопросу о начале Рима» (1888). До сфери наук. інтересів належали історія Греції, Риму, Візантії, археологія Північного Причорномор’я. Делегат VI археол. з’їзду в Одесі, VII археол. з’їзду в Ярославлі, ІХ археол. з’їзду у Вільно, Х археол. з’зду в Ризі, ХІ археол. з’їзду в Києві, у березні-квітні 1903 делегат від ун-ту на І міжн. конгресі іст. наук в Римі, 1908 – на ІІ міжн. конгресі іст. наук в Берліні, 1912 – на IV міжн. конгресі істориків у Лейдені. Викладав на Київ. ВЖК. Чл.-кор. Петербурзької АН (29.12.1906) по відділу класичної філології та археології. Дійсн. чл. Імп. Рос. археол. тов-ва (1890), чл.-кор. Імп. Рос. археол. тов-ва (1894). Голова іст. тов-ва Нестора-літописця (1904–05). Почесний чл. Ростов. Музею церковних старожитностей (1887), чл. Імп. Одес. тов-ва історії та старожитностей (1891), дійсн. чл. Моск. археол. тов-ва (1899), дійсн. чл. Імп. тов-ва любителів природознавства антропології та етнографії (1902), почесн. чл. Тов-ва археології, історії та етнографії при імп. Казанському ун-ті. Дійсн. статський радник. Кавалер орденів: св. Володимира IV ст., св. Анни ІІ ст., св. Станіслава ІІ ст., нагороджений срібною медаллю в пам’ять царювання імп. Олександра ІІІ. Наук. праці друкував у ЖМНП, УИ, «Русском вестнике», «Богословской энциклопедии» та ін. виданнях. Осн. праці: Армия в Римском государстве // УИ. 1881. № 10; Надел ветеранов землей и военные поселения в Римской империи // УИ. 1881. №9; Философ Эпикур и вновь открытые его изречения // УИ. 1889. №4; Христианская церковь и римский закон (в течении двух первых веков) // УИ. 1891. №12; Римское государство и его армия в их взаимодействии и историческом развитии // Военный вестник, 1909; Император Фока // УИ. К., 1914, №1; Прошлое Тавриды: Краткий исторический очерк. К., 1914 [перевид. 2002]; История Византии. В 3-х тт. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Известия Российской Академии Наук. 1919. VІ серия. Т. XІІІ. № 12-18; Пучков А.О. Юлиан Кулаковский и его время. Из истории антиковедения и византинистики в России. СПб., 2004; Левінець Р.П. Кулаковський Юліан Андрійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16.оп.465. спр.4792; ІР НБУВ. Ф.239, І, ІІ, ІІІ. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи