ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лашкарьов Петро Олександрович

01.01.1834- 09.09.1899

Місце народження: с. Карманове Дмитріївського пов., тепер Курська обл., Росія.
Наукове звання: екстраординарний професор по кафедрі церковного права.

Закінчив 1855 Курську дух. семінарію, 1859 КДА. Затверджений у ступені магістра богослов’я (1859). Призначений 1859 бакалавром КДА по каф. канонічного права і церковної археології. Екстраордин. проф. (1866), заслуж. екстраордин. проф. (1885) КДА. В ун-ті св. Володимира: приват-доц. (1885), ордин. проф. (1886), екстраордин. проф. (1891) по каф. церковного права. Погляди Л. на значеня імператорської влади у справах церкви відомі в ортодоксально-клерикальній л-рі як «цезаропапизм». Не зміг захистити докт. дис. «Право церковное в его основах, видах и источниках», мало вийшло й друк. робіт науковця. Але внесок Л. у розвиток вітчизняної археології, його роль у дослідженні укр. культових пам’яток давньоруського періоду є незаперечною. Бібліографія праць вченого містить перелік близько 20 позицій монографій, статей, бібліографічних повідомлень, рецензій, полемічних творів, публікацій джерел. Осн. праці: Киевская архитектура Х–ХІІ века. К., 1875; Киево-Михайловский златоверхий монастырь в его прошедшем и настоящем состоянии. К., 1884; Особенности права церкви православной, как предмета науки в ряду других юридических наук // УИ. 1886. №2; Право церковное в его основах, видах и источниках. Из чтений по церковному праву. К., 1889; Киворий, как отличительная архитектурная принадлежность алтаря в древних церквах // Зодчий. 1893. Вып. 8, 9, 10, 11; Церковно-археологические очерки, исследования, рефераты. К., 1898. Л-ра: Крайній К. Історики Києво-Печерської лаври ХІХ – початку ХХ століть. К., 2000; Губицький Л.В. Лашкарьов Петро Олександрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.4793. 

Автор: Л. В. Губицький

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи