ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лазаревський Олександр Матвійович

20.06.1834- 13.04.1902

Місце народження: с. Шевченкове Конотопського району, Сумської області.

Закінчив 1858 іст.-філол. ф-т С.-Петерб. ун-ту. Працював у держ. установах: урядовцем С.-Петерб. губ. правління (1859), Міністерстві нар. освіти, чиновником С.-Петерб. археогр. комісії (1860). Працював у судових установах Чернігова, Полтави, Кременчука, Конотопа та Ніжина (1861–74). 1879 призначений товаришем голови Курського, а 1880 Київ. окружного суду. З 1880 чл. Київ. Тимчасової комісії для розгляду давніх актів при ун-ті св. Володимира. 1880 приступив до зведення документальних матеріалів «Описание Старой Малороссии». Розробив метод. засади публікації епістолярних джерел. Керуючись інформаційним потенціалом цього виду іст. джерел, збагатив вітчизняну історіографію матеріалами з сусп.-політ. історії України та Росії ХVІІІ–XIX ст.Чл.-кор. Рос. археол. тов-ва (1860); чл.-співроб. Пед. тов-ва (1876), чл. Церковно-археол. тов-ва при КДА (1889), почесний чл. Іст. тов-ва Нестора-літописця (1893), голова Іст. тов-ва Нестора-літописця (1895–96). Чл. Київ. судової палати (1885). Друкувався в «Русском архиве», «Русской старине», КС, ЧИОНЛ та ін. Автор понад 430 наук. праць. Свою книгозбірню подарував ун-ту св. Володимира. Осн. праці: Два письма А.И.Чепы, собирателя конца XVIII века письменных памятников по истории Малороссии // КС. 1890. №5; Частная переписка Григория Андреевича Полетики (1750-1783) / Пред. И публ. А.Лазаревского // КС. 1893. №3-5, 10,11; 1895. №5; Приятельское письмо переяславского полковника Иваненка к погарскому земскому судье Лашкевичу, 1797 г. // КС. 1902. №1-3. Л-ра: Л.Б. Похороны А. М. Лазаревского. (Впечатления очевидца) // Киевская Старна. 1902. Т. 77. №5; Сарбей В.Г. Невідомі праці О.М.Лазаревського // УІЖ. 1958. №5; Забілка І.М. До 160-річчя від дня народження О.М. Лазаревського // Архіви України. 1994. № 1-6; Олександр Матвійович Лазаревський. 1834 – 1902. Матеріали до біобібліографії. К., 1994; Сарбей В.Г. Наукова спадщина О.Лазаревського // Історичний календар. 1999. В. 5; Гусєв В.І.; Дрожжин В.П.; Калінцев Ю.О. та ін. Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. К., 2002; Губіцький Є.В. Лазаревський Олександр Матвійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Герасименко Н. Епістолярні джерела у науковій спадщині О.М.Лазаревського // Історіографічні дослідження в Україні. 2007. Вип. 17. 

Автор: Є. В. Губіцький, О. Г. Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи