ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лобода Андрій Митрофанович

14.06.1871- 01.01.1931

Місце народження: м. Швенчоніс, Литва .
Наукове звання: професор, академік УАН.

Закінчив ун-т св. Володимира 1894. Учень П.В.Владимирова. Проф. стипендіат (1895–97). У Київ. ун-ті: приват-доц. (1896), проф. (1904) нової рос. л-ри. Читав курс рос. фольклору, історії школи та освіти в Росії ХІ–ХІХ ст., фольклору в рос. худ. л-рі XVIII–XIX ст., рос. романтизму. Вів семінар з нової рос. л-ри, який відвідувало бл. 60 студ. щороку, та семінар нар. словесності (фольклору). Один з ініціаторів повторного відкриття (1906) і проф. Київ. ВЖК, з 1915 гол. ред. УИ. 1921–30 голова Етногр. Комісії ВУАН (1925–30), 1923 очолив секцію літ-ри Київ. наук.-досл. каф. мовознавства. Протягом 1925–30 гол. ред. «Етнографічного вісника» ВУАН. Л. стояв біля витоків УНТ у Києві. Видатний етнограф, фольклорист, літературознавець і педагог, організатор укр. науки. Дослідник шевченкіани, гоголіани, творчості Ф.М.Достоєвського, С.М.Городецького. Акад. ВУАН (1922). Чл. та секретар Іст. тов-ва Нестора-літописця, чл. «Історико-літературного товариства», НТШ. Чл. Центрального Бюро Краєзнавства при АН СРСР, чл.-кор. АН СРСР по відділенню рос. мови та словесності (1923). Нагороджений Вел. Золотою медаллю Всесоюз. геогр. т-ва за значний внесок в укр. народознавство, розвиток краєзнавчого руху (1927). Колезький радник, кавалер ордену св. Анни ІІІ ст. (1906). Похований на Лук’янівському кладовищі (м. Київ). Друкувався в УИ, ЧИОНЛ та ін. Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Белорусская народная поэзия и русский былинный эпос // Этнографическое обозрение. Кн. ХХV. 1895. № 2; Русский богатырский эпос. Опыт критико-библиографического обзора трудов по русскому богатырскому эпосу. 1896; Отзвуки пушкинской поэзии в последующей русской литературе // УИ. 1899. №5; Песня о Соловье разбойнике, слышанная в Васильковском уезде // ЧИОНЛ. 1899. Т.14; Русские былины в их прошлом и настоящем // ЧИОНЛ. 1903. Кн.16. Вып.4; К вопросу о древне-русской образованности в дотатарский период // ЧИОНЛ. 1903. Кн.17. Вып.3. Л-ра: Академік Андрій Лобода, 1894-1924. Короткий життєпис і спис наукових праць // Записки Історично-філологічного відділу ВУАН. К., 1923. Кн.4; Перетц В. Н. А. М. Лобода // Известия АН СССР. Серия 7. Отделение общественных наук. М., 1931. № 5; Попов П. М. Акад. А. М. Лобода як фольклорист // НТЕ. 1959. № 2; ЕУ. Львів, 1994. Т.4; Українська літературна енциклопедія. К., 1995; Дмитрієв В., Тіщенко І.І. Лобода Андрій Митрофаович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.4795; ІР НБУВ. Ф.ХХVІІ, І, ІІІ. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи