ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Линниченко Андрій Іванович

21.11.1822- 01.01.1888

Місце народження: м. Київ .
Науковий ступінь: магістр російської словесності.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1843 І-е відділення філос. ф-ту ун-ту св. Володимира зі ступенем кандидата. За конкурсний твір «De mimis Romanorum» отрмав золоту медаль. У 1843 мол. учитель Житом. гімназії. З 1843 – помічник бібліотекаря ун-ту св. Володимира. 1846–53 старш. учитель історії 1-ї Київ. гімназії, 1851–53, 1855–63 викл. рос. словесності у Київ. ін-ті шляхетних дівчат та зразковому жін. Пансіоні, 1853–55 проф. рос. словесності Ніжин. ліцею кн. Безбородька. У Київ. ун-ті: 1855–77 ад’юнкт по каф. рос. словесності; читав курси з теорії поезії, теорії прози, а також курс рос. мови у філол. та іст. аспектах. З 1863 доц. каф. всесвіт. л-ри, викладав історію всесвіт. л-ри. 1864 у закордин. відрядженні (Німеччина, Італія, Франція). 1865 Радою ун-ту обраний старостою православної церкви ун-ту. По закінченню 25-річчя служби по Міністерству народної освіти Л. ще двічі (1869, 1874) обирався Радою ун-ту доц. по каф. історії всесвіт. л-ри. Викл. рос. словесності у Володимир. кадет. корпусі. 1859 обраний нач. Київ. Фундуклеївської жін. гімназії. Зробив значний внесок у розвиток жін. освіти в Україні. Магістер. дис. «Исторический очерк русской филологии» (30.04.1846). Дійсн. статський радник (1866). Нагороджений орденами св. Анни ІІ ст., св. Станіслава І ст.(1883). Друкувався в УИ. Неодноразово виступав з публічними лекціями з приводу ювілейних дат рос. письменників. Автор наук. нарисів про літ. творчість Ч.Діккенса, М.М.Карамзина, І.А.Крилова, О.І.Селіна, а також В.Я.Шульгина. Автор понад 10 наук. праць. Осн. праці:Курс истории поэзии для средних учебных заведений. К., 1861; Очерк поэтической деятельности английского романиста Чарльза Диккенса // УИ. 1866. №9; Вече в Киевкой области // УИ. 1881. №2,3; Взаимные отношеня Руси и Польши до половины ХIV века // УИ. 1882. №2,3, 9,10, 11. 1883. №4,5,6,12; Речи и поминки. Одесса, 1914. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Левінець Р.П. Линниченко Андрій Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16.оп.465. спр.4795. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи