ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Максимович Георгій Андрійович

02.05.1877

Місце народження: м. Мена Сосниц. пов. Чернігів. губ., тепер м. Мена Чернігів. обл. .
Науковий ступінь: доктор російської історії.

Закінчив 1905 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, проф. стипендіат (1906–07). 1908 склав магіст. іспит, приват-доц. (1909), читав курс лекцій з рос. історії. 1909 обраний Конференцією Ін-ту кн. Безбородька наставником і викл. історії та географії Нежин. Гімназії при Ніжин. Іст.-філол. ін-ті, доц. (1917). Викладав на Київ. та Ніжинських ВЖК, читав курси з рос. та укр. історії, археології, іст. та екон. географії Росії. 1917 затверджений доц. по предметам географії та історії України. У 1919–23 проф. Ніжин. ІНО, декан, кер. секції Ніжин. наук.-досл. каф. історії, культури та мови. У січні 1924 переїхав до Криму, де у Пед. ін-ті ім. тов. М.В.Фрунзе (тепер Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського) читав курси політ. економії, екон. географії, рос. історії та географії Росії. У 1930-х зав. каф. заг. історії Вищої крим. комуніст. сільськогосп. школи. Докт. дис. «Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную Комиссию 1767 года» (1918). Зібрав та систематизував значну кількість арх. матеріалів, що стосуються історії України кін. XVIII ст. До кола наук. інтересів належать історія Москов. держави, історія України ХVІІІ ст., іст. та екон. географія Росії, археологія. 27.08.1918 прийняв присягу на вірність службі Укр. Державі. Осн. праці: Учение первых славянофилов. К., 1904; Очерки по истории экономического быта Вяземского узда по писцовым книгам XVI–XVII вв. К., 1915; Кризис перед смутой в Московском государстве. Нежин, 1911; Обучение грамоте и воинской экзерциции в Старой Малороссии в конце XVIII в. К., 1913; Деятельность Румянцева-Задунайского по управлению Малороссией. Т.1. Нежин, 1913; Материалы, относящиеся к учреждению почты в Малороссии при графе Румянцеве-Задунайском. Полтава, 1914; К вопросу о степени достоверности писцовых книг. Нежин, 1914; Выборы и наказы в Малороссии в Законодательную Комиссию 1767 года. Ч.1. Нежин, 1917. Л-ра: Научные работники Крыма. 1927; Самойленко О.Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Автореф. дис. кандидат історичних наук. К., 2000; Alma mater: Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920. Матеріали, документи, спогади: у 3 кн. Кн.2. К., 2001; Историко-филологический институт Князя Безбородка в Нежине 1901–1912. Преподаватели и воспитаники. Нежин, 1912; ЕУ. Т.4; Дубровський В.В. Мій учитель проф. Г.А.Максимович // Український історик. 1964. № 4; Конта Р.М., Тіщенко І.І. Максимович Георгій Андрійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.4798; ДААРК. Ф. Р-145. оп.1. спр.564. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи