ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Міщенко Федір Іванович

30.07.1874

Місце народження: с. Сеньківка, тепер Переяслав-Хмельн. р-н Київ. обл. .
Наукове звання: академік УАН.

Навчався в Переяслав. дух. школі та Полтав. дух. семінарії. Продовжив навчання в Москов., а потім КДА. У Київ. ун-ті 1919 читав курс історії церкви. Магіст. дис. «Церковное устройство христианских общин І–ІІІ столетий» (1906). Історик християнства. У своїх працях гол. увагу приділяв історії раннього християнства, особливостям культ.-іст. розвитку Візантії. У період 1917–19 включився у громадську роботу з питань автокефалії православної церкви в Україні. 1918 брав участь у роботі Всеукр. православного собору. Дійсн. чл. УАН (1920). Голова Комісії з вивчення візантійського письменства і його впливу на Україну. У 1920-ті працював у Всеукр. асоціації сходознавства, очолював іст.-етногр. відділ. 1928 виключений з чл. ВУАН. Позбавлений звання акад. Після жовтня 1929 звісток про М. немає. Осн. праці: З історії східновізантіської культури. К., 1931. Л-ра: Гуцал П., Ткачук М. Призабутий візантолог // Історичний календар. К., 1998; Циганкова Є. Візантологічна комісія ВУАН // Східний світ. 1996. №2. 

Автор: В. С.Дмитрієв, Ю.В.Латиш

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи