ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Модестов Василь Іванович

05.02.1839- 26.02.1907

Місце народження: с. Кімци Валдайського повіту Новгородської губернії.
Науковий ступінь: доктор римської словесності.
Наукове звання: ординарний професор.

Закінчив 1860 С.-Петерб. ун-т зі званням ст. учителя гімназії. Викладав лат. мову та заг. історію в Олонецькій гімназії. 1862–64 відряджений за кордон (Франція, Німеччина, Італія). Доц. по каф рим. словесності Новорос. ун-ту (1865–67). У Казан. ун-ті 1867–69 доц., ордин. проф. по каф. рим. словесності. В ун-ті св. Володимира: 1869–77 ордин. проф. по каф. рим. словесності. Розглядав зі студ. твори антич. авторів, викладав історію антич. л-ри та рим. старожитності (археологію). Намагався донести до студ. засоби філол. критики та привити навички чіткого структурованого перекладу. Проф. КДА (1871–76), ордин. проф. С.-Петерб. дух. академії (1877–80), С.-Петерб. ун-ту (1886–89), Новорос. ун-ту (1889–93). Магіст. дис. «Тацит и его сочинения» (1865), докт. дис. «Римская письменность в период царей» (1868). Перекладав праці Тацита, «Вступ до рим. історії». Авторству М. належить перший російськомовний систематичний курс історії рим. л-ри. Чл. іст. тов-ва Нестора-літописця, Київ. відділення Філол. тов-ва (голова 1875, 1876). Голова ред. комітету видання праць ІІІ Археол. з’їзду в Києві. Учасник з’їзду доісторичної антропології та археології в Монако (1906). Захопившись археол. тематикою, періодично виїжджав до Риму, наприкінці життя переселився в Італію, де і помер. Статський радник, нагороджений орденом св. Станіслава ІІ ст. з імп. короною (1873). Друкувався в УИ, ЧИОНЛ, ЖМНП, «Заграничном вестнике», «Историческом вестнике», «Историческом обозрении», «Наблюдателе», «Нови», газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Голос», «Новости» та ін. Автор бл. 80 наук. праць. Осн. праці: О значении классической филологии в настоящее время и о преподавании древних языков // ЖМНП. 1862. №5; Der Gebrauch der Schrift unter den römischen Königen. Berlin, 1871; Лекции по истории римской литературы // УИ. 1871. №9,10,11,12, 1872. №1-5, 11,12, 1873. №1-4; Три греческих надписи, принадлежащих музею древностей Университета Св. Владмира // УИ. 1875. № 6; Задача классической филологии и разные в ней направления // УИ. 1877. №9; О латинской надгробной надписи, найденной на Аппиевой дороге в 1877г. // ЧИОНЛ. К., 1879, кн.1; О надписях на Ольвийских камнях, принадлежащих Киевскому университету св. Владимира. / Там же.; Заграничные воспоминания // Исторический Вестник. 1883. Т.11. №2; Место классической филологии среди наук историко-филологического факультета и ее преподавание // ЖМНП. 1889. ІІ; Введение в римскую историю. СПб. 1902. Ч.1. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Ростовцев М.И. В.И.Модестов (некролог) // ЖМНП. 1907. №7; Линёва Е.А. Предпосылки и история зарождения отечественной археологии // Vita Antiqua, 1999, №1. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи