ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Назаревський Олександр Адріанович

12.12.1887- 30.09.1977

Місце народження: м. Златопіль, тепер м. Новомиргород, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1910 ун-т св. Володимира. Учасник студ. семінарію рос. філології проф. В.М.Перетца та з історії нової рос. л-ри проф. А.М.Лободи. В студ. роки опублікував наук. роботи «Хождение Богородицы по мукам» в новых украинских списках ХVII–XVIII вв.» (1908) та «Язык Евангелия 1581 года в переводе В.Негалевского» (1909), за які отримав золоті медалі від ун-ту св. Володимира. Проф. стипендіат по каф. рос. мови та словесності (1911–14). У Київ. ун-ті 1914–70: приват-доц. (1914), в.о. доц. (1919) по каф. рос. мови та словесності, позаштатний проф. Київ. ІНО (1920–30), 1925–31 зав. наук. б-кою Київ. ІНО, доц. (1940), зав каф. рос. л-ри (1943–44), старш. наук. співроб. (1949), проф. (1962). Читав заг. курси історії рос. л-ри ХІ–ХVІІ ст., історію рос. л-ри ХVІІІ ст., а також спец. курси з палеографії, джерелознавства та текстології, давньоруської повісті, апокрифічної літератури, військової повісті давньої Русі, «Слова о полку Ігоревім», питань техніки літературознавчого дослідження; вів спец. семінар «Питання та засоби філологічного дослідження літературних джерел», просемінар з питань вивчення давньої рос. л-ри. Керував арх. практикою студ. На філол. ф-ті виголошував наук.-метод. доповіді, присвячені принципам датування недатованих джерел; новинам пушкіністики, пам’яті В.М.Перетца. 1965 організував на філол. ф-ті засідання, присвячене пам’яті проф. ун-ту св. Володимира акад. В.М.Перетца (1903–14) з виставкою його праць. Сучасники в лекціях Н. відмічали надзвичайну глибину знань та виключну ерудицію, яка визначала високу якість лекційної роботи. Канд. дис. «Древняя украинская повесть и вопросы ее изучения» (1940). Одночасно з викл. діяльністю працював наук. спів роб. різних установ АН УРСР (1928–56): наук. співроб. Комісії давньої укр. л-ри (1928–34), наук. співроб. відділу рукописів ВБУ (1934–37), старш. наук. співроб. Ін-ту літератури АН УРСР (1938–56). Під час окупації Києва працював бібліотекарем відділу рукописів та стародруків б-ки АН. Сфера наук. інтересів – рукописна спадщина стародавньої укр. та рос. л-ри. В межах проблематики «рос.-укр. літературні зв’язки» досліджував повісті з «Римських діянь» в укр. та рос. літературах ХVІІ–ХVІІІ ст., розширвши напрямок до жанру короткої оповіді в рос. та укр. рукописній традиції ХVІІ–ХVІІІ ст. Автор досліджень з історії укр. та рос. л-р (зокрема, давніх), текстології, бібліографії, фольклористики, мистецтвознавства, пушкіністики, гоголіани. Мав розвідки з історії укр. та білорус. мов, фольклору, історії культури, історії студ. руху в Києві. Дійсн. чл. іст. тов-ва Нестора-літописця, Іст.-літ. тов-ва (Київ) Тов-ва любителів стародавньої писемності (С.-Петерб.). Викл. ВЖК (1917–21), Київ. Археол. ін-ту (1920–21). Дописувач ЧИОНЛ, «Русского филологического вестника». Похований на Байковому кладовищі (м. Київ). Автор понад 100 наук. праць. Осн. праці: Язык Евангелия 1581 года в переводе В.Нагалевского // УИ. 1911. №8,11,12; К истории народной сказки // УИ. 1919. №1-4; Історичний курс української літератури. К., 1930; Очерки из области русской исторической повести начала XVII ст. К., 1958; О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси нач. XVII века. К., 1961; Из истории русско-украинских литературных связей. Старинные книжные легенды и их связи с русским и украинским фольклором. К., 1963; До студій над давньою українською повістю. К.,1928; Із спостережень над листами Т.Г.Шевченка. К., 1947; Питання про жанрову природу «Слова о полку Ігоревім». К.,1952; Пам’ятки російської літератури ХІV–ХVІІ ст. в українських списках, перекладах і переробках. 1968; Библиография древнерусской повести. М.; Л., 1955. Л-ра: Колосова В. Ювілей вченого-педагога // Радянське літературознавство. 1968. № 2; Крекотень В. Пам’яті вченого-філолога // Радянське літературознавство, 1978. № 3; Его же. Труды А. А.Назаревского по истории восточнославянских литератур XI–XVII вв. // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1983. Т.37; Конта Р.М., Тіщенко І.І. / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ІР НБУВ. Ф.78, І; Архів КНУТШ. 1970-71. Спр.82-пвс.

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи