ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нейкірх Іван (Йоганн Генріх) Якович

01.01.1803- 03.10.1870

Місце народження: м. Тальсен Курляндської губ., тепер Естонія.
Науковий ступінь: доктор філософії.
Наукове звання: заслужений ординарний професор по кафедрі грецької словесності.

Навчався в Дерпт. ун-ті на богослов. ф-ті, а згодом перевівся на філол. ф-т. Учень К.Моргенштерна та Й.-В.Франке. 1829 з наук. метою відвідав Італію, Німеччину, Швецію. Слухав лекції проф. Бьока та Германа. По поверненню з-за кордону викладав грец. мову в чол. пансіоні К. Деллена. У 1835–37 приват-доц. Дерпт. ун-ту. В ун-ті св. Володимира: 1837 призначений екстраордин. проф. грец. філології, ордин. проф. (1838–68). Ректор у 1843, 1847, 1853, 1857, 1859–60, 1860, 1861, 1862. Обирався проректором 1842–50, 1862–63 та деканом іст.-філол. ф-ту 1839, 1842–45, 1850–62. В роки його кер. іст.-філол. ф-т переживав період розквіту. Сучасники називали ф-т «Щасливою Аркадією». Викладав грец. мову, грец. старожитності, історію грец. л-ри. 1868 вийшов у відставку. Чл. грец. вченого тов-ва у Лейпцигу. Дійсн. статський радник. Осн. праці: De fabula togata Romanorum. Accedunt fabularum togatarum reliquie. Lipsiae, 1834; О важности изучения древней греческой словесности. К., 1840; Dichterkanon. Ein versuch die vollvendetste Werke der Dichtkunst aller Zeiten und Nationen auszuzeichnen. К., 1853; Historiae litterarum graecarum summarium // УИ. 1863. №1, 2. Л-ра: Университетские известия. 1870. № 10; Киевлянин. 1870. № 131-132; Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Русский биографический словарь. СПб., 1914; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Винниченко І., Винниченко Р. Німці в історії Київського університету (ХІХ – половина ХХ ст.). К., 2009. 

Автор: Р.П.Левінець

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи