ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Новицький Іван Петрович

01.01.1844- 31.07.1890

Місце народження: Київ. губ. .

Співробітник центрального архіву ун-ту. Закінчив іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Працював в Центральному архіві ун-ту, Археографічній комісії, Київ. статист. комітеті, а також Пд-Зх відділі імп. РГТ. Осн. наук. дослідження Н. присвячені історії селянства, козацтва, а також історії сусп. відносин на Правобережній Україні польсько-литовської доби. 1877 видав 2 т. «Материалов по истории крестьян в XV–XIII в.в.», а 1878 та 1883 2 значних за обсягом покажчики –іменний і геогр. – до всіх видань Археогр. комісії, починаючи з 1844. При цьому геогр. покажчик являє собою іст.-геогр. нарис України. Осн. праці: Очерк истории крестьянского сословия Юго-Западной России в XV-XVIII в. // Архив ЮЗР. Ч.VI. Т.1. К., 1876; Чиншевое владение в Юго-Западном крае. К., 1883; Адам Кисель, воевода киевский,1580-1653 гг. Историко-биографический очерк. К., 1885; Имена географические // Материалы для исторической географии Южной и Западной России. К., 1883; Киевлянин под ред. В.Я.Шульгина (1864-1878), указатель. К., 1880; Киевский Центральный архив. Опись актовой книги Киевского центрального архива/ Б.Д.; Комиссия для разбора древних актов. Указатель при Киевском Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Т. 2. Имена географические. К., 1883; Разъяснение к таблицам о жителях г. Киева по переписи 2 марта 1874 года. К., 1875 (у співавт. з П.Чубинським); Содержание актов о крестьянах / Акты об экономических и юридических отношениях крестьян в ХVI-ХVIII веке. Б/М, 1876; Справочный словарь юридических терминов древнего актового языка юго-западной России. К., 1871. Л-ра: Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Т. 21. СПб, 1897; Языков Д.Д. Обзор жизни и трудов русских писателей и писательниц, [умерших в 1890 году]. Вып. 10. М., 1907; УРЕ. Т.7. К. 1982; ЕУ. Т.5. Львів, 1996; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004.

Автор: І.І.Майданович

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи