ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оглоблин Олександр Петрович

06.12.1899- 16.02.1992

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор наук.
Наукове звання: професор.

1917 поступив на іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. З 1919 викл. історії та українознавства в київ. гімназіях. У Київ. ун-ті: 1921-41 (з перервою 1933–38): 1922 очолив каф. нової історії України. За ініціативи О. 1923–26 при Вищому ІНО діяв іст. семінар вищого типу, який готував спеціалістів для вищої школи і наук.-досл. роботи. Докт. дис. «Предкапиталистическая фабрика на Украине» (1926). О. першим з вітчизн. істориків удостоєний наук. ступеня д-ра історії укр. культури. 1926–34 дійсн. чл. Харків. наук.-досл. каф. історії укр. культури ім. акад. Д. І. Багалія. 1930–31 заарештований органами ДПУ. 1932–34 дир. Київ. Цн. Архіву давніх актів. 1935–37 співроб. ІІМК АН УСРР, 1937–41 старш. наук. співроб., зав. сектором історії капіталізму Ін-ту історії України АН УРСР. Під час тимчасової окупації Києва очолював Київ. міську управу (у вересні – жовтні 1941), 1942 дир. Музею-архіву переходової доби м. Києва. Влітку 1942 очолював Комісію по укр. емблематиці, яка обґрунтувала доцільність введення в Україні геральдичних атрибутів державності. 1943 переїхав до Львова, влітку 1944 до Праги, де викладав в УВУ, З 1945 проф. УВУ у Мюнхені (Німеччина), 1951 переїхав до США, де заснував і очолив Укр. генеалогічне тов-во (1963), Укр. іст. тов-во (1965). У 1970–89 Президент УВАН у США. Осн. праці: Мануфактура в Гетманщине. Очерк истории украинской фабрики. К., 1925; Предкапиталистическая фабрика. Очерк истории украинской фабрики. К., 1925; Люди старої України. Мюнхен, 1959; Гетьман Іван Мазепа і його доба. Нью-Йорк, Париж, Торонто, 1960; Українська історіографія 1917-1956. К., 2003. Л-ра: Винар Л. Олександр Оглоблин як дослідник гетьмана Івана Мазепи і його доби // Український історик. 1989. № 4; Верба І. Олександр Оглоблин: Життя і праця в Україні. К., 1999; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Олександр Оглоблин. Українська історіографія. 1917-1956 / Упор. І.В.Верба, О.В.Юркова. К., 2003; Курас І. Листи Олександра Оглоблина до Наталії Дорошенко // Український історик. 2007. №3-4, 2008. №1-2. Арх.: ЦДАВО України. Ф.3651, ІР НБУВ. Ф.Х. 

Автор: І.В.Верба

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи