ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Остафійчук Василь Фокович

10.03.1927- 03.03.2006

Місце народження: с. Шумилово Бершадського району Вінницької області .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1956 іст.-філос. ф-т, 1963 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл. історії (1963), доц. (1968), проф. (1984–2000) історичного ф-ту. У 2000–06 проф. Київ. екон. ін-ту менеджменту. Канд. дис. «Партийные организации Украины в борьбе за подъем трудовой активности рабочего класса в период между 21 и 22 съездами КПСС» (1963), докт. дис. «Здійснення державної науково-технічної політики в УРСР у 60–70-і роки ХХ ст.» (1982). Досліджував фактори, що обумовлюють розвиток трудової активності працівників промислового виробництва; аналіз процесу розробки держ. політики в галузі науки, механізму управління її розвитком, визначення дієвих форм інтеграції науки і виробництва; узагальнення досвіду діяльності держ., політ. і громад. організацій по забезпеченню наук.-тех. переоснащення промислового виробництва республіки; взаємозв’язок процесу підвищення наук.-тех. і екон. знань працівників на виробництві з зростанням їх тех. творчості. Досліджував широке коло проблем історії України, укр. та заруб. культури. Учасник ВВв, нагороджений 10 медалями. Автор понад 100 наук., навч.-метод. та публіцист. праць. Осн. праці: У боротьбі за науково-технічний прогрес. К., 1980; Історія України. Курс лекцій. К., 1992; Історія української та зарубіжної культури. Навч. посіб. К., 1999; Історія України: Сучасне бачення. Навч. посібник. К., 2002. Л-ра: Казьмирчук Г.Д. Остафійчук Василь Фокович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 2000. спр.126.

Автор: М.Г.Казьмирчук

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи