ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пархоменко Володимир Олександрович

22.09.1880- 01.01.1942

Місце народження: с. Сміла Ромен. пов. Полтав. губ., тепер Полтав. обл. .
Наукове звання: приват-доцент кафедри російської історії, професор.

Освіту здобув у Полтавській семінарії та С.-Петерб. дух. академії (1905), кандидат богослов’я (1905); закінчив Археол. ін-т (1905). З 1905 викладав у Полтав. Семінарії, 1913–17 викл. Тіфліського учит. ін.-ту і дир. Сухумської учит. семінарії, з 1917 дир. Канів. гімназії. У Київ. ун-ті з 1917 приват-доц. каф. рос. історії. З 1919 в Кубанському політехнічному ін-ті та Кубанському ун-ті. З 1921–24 викл. Київ. ІНО, Київ. археол. ін.-ту. Від 1924 викл. Полтав. ІНО, 1925–29 проф. Дніпропетр. ІНО і дир. Відділу в Дніпропетр. обл. іст.-археол. Музеї, голова Дніпропетр. наук. тов-ва. Магіст. дис. (1912). Брав активну участь у створенні Полтав. Церковно-археол. Комітету (1906). Організатор та голова Північнокавказької етнолого-археол. Комісії (1920–21). Співробобітник ВУАН (1921). Напрямки наук. інтересів: історія Русі, історія церкви в Україні. 1930 засуджений у справі СВУ. Реабілітований посмертно 13.06.1989. Осн. праці: Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785). 2-е изд. Полтава, 1910; Древнерусская княгиня святая равноапостольная Ольга. К., 1911; Начало христианства на Руси. Полтава, 1913; Початок історично-державного життя на Україні. К., 1925. Л-ра: Encyclopedia of Ukraine / Ed. By D.H. Struk. Toronto, 1993. Vol. 3: L-Pf; Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // Записки НТШ. Т.173. 1962; Ричка В. За сфабрикованим звинуваченням // Репресоване краєзнавство. К.; Хмельницький, 1991; Портнов А. Володимир Пархоменко. Дослідник ранньої історії Русі. Л., 2003; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. Проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ЦДАВОВУ України. Ф. 166. Оп. 3. Спр. 419; Оп. 4. Спр. 634; Оп. 5. Спр. 567-568; Оп. 12. Спр. 5715; ДАК. ФР-346. Оп.1. Спр.7. 

Автор: В.В.Ластовський, О.В.Ляпіна

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи