ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павлов Платон Васильович

19.09.1823- 11.05.1895

Місце народження: с. Таможенне Нижегородської губернії, тепер Таможникове Нижегородської області, РФ.
Науковий ступінь: доктор історії.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1844 Голов. пед. ін-т (С.-Петерб.). В ун-ті св. Володимира: 22.05.1847 ад’юнкт, 31.12.1850 екстраордин. проф., 26.03.1852 ордин. проф. по каф. рос. історії, упродовж 1847–59 читав курс лекцій з рос. історії (для студ. юрид. та філос. ф-тів), 1875–84 теорію та історію мистецтв. Викладав також історію в київ. Ін-ті шляхетних дівчат та І-й та ІІ-й чол. гімназіях (1852–56). 1857 відряджений закордон для вивчення іст. та худ. пам’яток. По поверненні 1859 запровадив новий курс: «Історію пластичних мистецтв у зв’язку з розвитком культури». Один з організаторів недільних шкіл у Києві (1859). 1859 переведений в С.-Петерб. чл. Археогр. комісії, 1861 обраний проф. С.-Петерб. ун-ту. У березні 1862 за публічний виступ на літ. вечорі з лекцією «Тисячоліття Росії», в якій критикував половинчастість реформ 1861 та кріпосництво, висланий адміністративним порядком до м. Ветлуги. Згодом висилка замінена переводом до м. Костроми. 1866 повернувся до С.-Петерб., викладав у військ. училищах, 1875 обраний ордин. проф. по каф. історії та теорії мистецтв Київ. ун-ту. В цей період облаштував музей вишуканих мистецтв ун-ту. 1885 повернувся до С.-Петерб. Магіст. дис. «De tragicorum Atheniensium opinionibus politicis» (27.06.1847), докт. дис. «Об историческом значении царствования Бориса Годунова» (1849). Представник державницької школи рос. історіографії. На свій час наймолодший д-р наук в історії освіти Рос. імперії. Учасник ІІІ та ІV Археол. з’їздів. Чл. РГТ, Вільного екон. тов-ва, Комісії для опису губерній Київ. учб. округу, Іст. тов-ва Нестора-літописця, Київ. тов-ва писемності, Київ. та С.-Петерб. Археогр. комісій. Нагороджений орденом св. Станіслава ІІ ст. (1879). Друкувався в «Отечественных записках», УИ, ЖМНП, «Современнике», «Пчеле». Осн. праці: Об историческом значении царствования Бориса Годунова. СПб, 1863; Опыт введення в историю // Отечественные записки. 1874. № 5-6; Введение в науку искусства // УИ. 1880. №2. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Лемке М. К. Дело профессора П. В. Павлова / Очерки освободительного движения «60-х годов». СПб., 1908; РЕІУ. Т. 3. К., 1971; Чесноков В.И. Министерство Просвещения и «дело» профессора Павлова. Правительственная политика и историческая наука России 60-70 годов ХІХ века. Исследовательские очерки. Воронеж, 1989; Шевченко Л.В. Визначні вчені – історики університету св. Володимира / 150 років розвитку вітчизняної історичної науки в Київському університеті. К., 1993; Мордвінцев В.М. Політика російського уряду щодо історичної науки в Київському університеті в другій половині ХХ ст. / Там само; Шевченко Л.В. Павлов Платон Васильович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: ДАК. Ф.16. Оп.465. Спр.4804. 

Автор: Л.В.Шевченко, О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи