ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Павлуцький Григорій Григорович

19.01.1861- 15.03.1924

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор теорії та історії мистецтв.
Наукове звання: ординарний професор.

Закінчив ун-т св. Володимира. У 1886–88, 1893–97 досліджував античні колекції у музеях і біб-ках Берліна і Парижа, де на той час знаходилися найбільші колекції античних творів, слухав лекції у Сорбонні. В ун-ті св. Володимира: приват-доц. теорії і історії мистецтва (1888), проф. по каф. історії мистецтв (згодом – мистецтвознавства) (1897–1924), проректор Київ. ІНО, дир. університет. б-ки. Читав курс історії рос. мистецтва та архітектури (1910), мистецтва нового часу (рококо) (1914). На практичних заняттях зі студ. вивчав архітектуру раннього ренесансу в Італії, Московії XVII ст., дерев’яну сакральну архітектуру Новгородщини (церкви та дзвіниці), іконографію Богоматері, а також геометричну орнаментику укр. вишивки. Серед учнів Ф.Л.Ернст, С.О.Гіляров та ін. Докт. дис. «О жанрових сюжетах в греческом искусстве до начала эллинизма» (1897). Наук. діяльність починав як фахівець з історії класичного мистецтва, наприкінці XIX ст. почав досліджувати давнє укр. церковне будівництво, збирав, опрацьовував та опублікував результати своїх досліджень у вигляді фактологічного та аналітичного матеріалу з дерев’яної традиційної культової архітектури. Вивчав історію укр. архітектури, іконопис, ужиткове мистецтво. У добу Визвольних змагань брав участь у розробці Малого й Великого гербів України, грошових знаків. Був одним з ініціаторів відкриття Укр. держ. ун-ту, Укр. академії мистецтв, а також заснування Нац. Картинної галереї. Нагороджений орденом св. Анни ІІ ст. (1906). Чл. УНТ (голова секції історії мистецтва). Автор першого у вітчизн. мистецтвознавстві наук. розвідки про історію укр. орнаменту, в якій простежив ґенезу окремих орнаментальних мотивів, їх зв’язок з орнаментикою сусідніх культур. Друкувався у виданнях «Искусство», «Военно-исторический вестник», УИ. У виданні «История русского искусства» вмістив кілька статей з історії укр. барокко. Осн. праці: О началах искусства в Греции // УИ. 1888. №6; Древнегреческие росписные вазы // УИ. 1889. №3; Коринфский архитектурный ордер // УИ. 1891. №8, 10,11; О жанрових сюжетах в греческом искусстве до эпохи эллинизма // УИ. 1896. №10, 1897. №2-5, 8; В.Антонович как археолог // Записки УНТ. 1909. Кн. ІІІ; Древнейшие храмы Чернигова. Чернигов, 1909; О происхождении древнерусской іконописи с рисунками // УИ. 1914. №6; Історія українського орнаменту. К., 1927. Л-ра: Макаренко М.О. Григорій Павлуцький / Павлуцький Г.Г. Історія українського орнаменту. К., 1927; УРЕС. У 3-х т. К., 1967. Т.2; Туркевич В. Історик мистецтв // Історичний календар 1999. К., 1998; Дмитрієв В.С., Ляпіна О.В., Тіщенко І.І. Павлуцький Григорій Григорович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Кошовий О. Павлуцький Григорій / Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр.4804. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи