ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Петровський Микола Неонович

26.11.1894- 20.07.1951

Місце народження: с. Кудрівка, Чернігівської губернії, тепер Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.

Закінчив Чернігів. дух. семінарію (1915), іст. відділення Ніжин. Іст.-філол. ін-ту (1919). Працював учителем історії у Сновській (Чернігівщина) трудовій школі (1919–23), викл. (1924–28), проф. (1928–33) історії Ніжин. ІНО, наук. працівником б-ки АН УСРР (1934–36), наук. співроб. (1937), дир. (1942–47), зав. відділом археографії (1947) Ін-ту історії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1944–51 проф., зав. каф. історії України. Здійснював активну громадську діяльність: консультант МЗС УРСР, чл. делегацій УРСР на Асамблеях ООН у Сан-Франциско (1945) і Лондоні (1946), на Париз. мирній конференції (1946), чл. Всеслов’янського комітету. Чл.-кор. АН УРСР (1945). Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, медалями. Автор бл. 100 наук. праць з історіографії та джерелознавства історії України 17-18 ст. Осн. праці: Нариси історії України 17 – початку 18 ст. К., 1930; До історії державного устрою України 17 віку. К., 1931; Военное прошлое украинского народа. К., 1939; Нариси історії України. К., 1942 (у співав.). Л-ра: Сарбей В.Г., Швидько Г.К. Видатний радянський історик. Життєвий і творчий шлях М.Н.Петровського // Феодалізм: економіка, класова боротьба, культура. Зб. Наук. праць. К., 1986; Оглоблин О. Українська історіографія. 1917-1956. К., 2003; Олійник Л.В. Український радянський історик М.Н.Петровський // УІЖ. 1964. №5; 70-річчя М.Н.Петровського // УІЖ. 1965. №1; Гуржій І.О., Петренко В.С. Видатні радянські історики. К., 1969; Дмитрієнко С. Студські роки М.Петровського // Сіверянський літопис. 1995. №4; Його ж. – Невідомі сторінки біографії М. Петровського // Україна на порозі ХХІ ст.: Актуальні пит. історії. Зб. наук. пр. К., 1999; Стецюк К.І. Український радянський історик М.Н.Петровський // УІЖ. 1984. №11; Вчені Інституту історії України. Вип.1. К., 1998; Оглоблин О.П. Петровський Микола // ЕУ. Т.6. Львів, 1996; Окиншевич Л. Дослідник Самовидця: Пам’яті М.Н. Петровського // Україна: Українознавство і французьке культурне життя. Париж, 1954. Ч.7; Коржелецька С. Внесок М.Н. Петровського в історичну науку // Історіографічні дослідження в Україні. К., 1998; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1951. Спр.25-пвс. 

Автор: Л.І.Стрельська

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи