ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Піскорський Володимир Костянтинович

29.07.1867- 16.08.1910

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор загальної історії.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1893 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Учень І.В.Лучицького. В ун-ті св. Володимира: приват-доц. (1893), читав лекції з нової історії. У 1896–98 перебував на стажуванні за кордоном. Упродовж 1898–05 екстраордин. проф. Ніжин. іст.-філол. ін-ту кн. Безбородька. Орд проф. Казан. ун-ту (1906). Працюючи в Казані, здійснив кілька закордин. відряджень в країни Європи, відвідав Німеччину, Англію, Швейцарію, Італію. 1910 у Португалії президент Лісабонського геогр. тов-ва високо оцінив монографію П. «Історія Іспанії і Португалії». Магіст дис. «Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к новому времени» (1898), докт дис. «Крепостное право в Каталонии» (1901). Чл.-кор. Барселонської Королівської АН та мистецтв за заслуги перед іспанською наукою (1901). Коло наук. інтересів: політ. історія середньовічної Іспанії, вперше в історіографії дослідив проблеми виникнення та ґенези кріпосництва в Каталонії; провідний вітч. Іспаніст кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Трагічно загинув. Батько укр. художника К.Піскорського, представника укр. авангарду. Осн. праці: Франческо Ферруччи и его время. Очерк последней борьбы Флоренции за политическую свободу (1527-1530) // УИ. 1890. № 2,3,11, 1891. №1; Вопрос о значении и происхождении «шести дурных обычаев» в Каталонии // УИ. 1899. №2,12; История Испании и Португалии. СПб, 1902; Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних веков к новому времени (1188–1520). К., 1897; Филипп II и падение вольностей Арагона. К., 1894; Состязание поэтов в Каталонии // Сборник Историко-филологического общества при институте кн. Безбородко Нежин, 1900. Т.3; Вибрані твори та епістолярна спадщина. К., 1997; История Испании и Португалии. М., 2002. Л-ра: Будде Е.Ф. Пискорский В.К. (некролог) // ЖМНП. 1910. Новая серия. Ч.29. №10; Історія Київського університету. 1834-1959. К., 1959; Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1963. Т.3; Самойленко О.Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Автореф. дис. кандидат історичних наук. К., 2000; Дмитрієв В.С., Тіщенко І.І. Піскорський Володимир Костянтинович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: В.С.Дмитрієв, О.Г.Таран, І.І.Тіщенко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи