ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Похилевич (Похілевич) Дмитро Леонідович

22.09.1897- 29.08.1974

Місце народження: с. Водотиї Брусилівського повіту Київського губернії.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1924 КІНО. Докт. дис. (1951). З 1921 року викладав у ВУЗах УРСР, РРФСР. 1930–31 дир-р Київ. ін-ту проф. освіти. З 1945 – викл. каф. історії середніх віків Львів. ун-ту. Вивчав аграрні відносини на Україні, в Білорусі та Литві в XV – XVIII ст., а також соц.-екон. питання періоду феодалізму колишньої Рос. імперії та Польщі. Засл. діяч науки УРСР (1974). Автор багатьох наук. робіт та монографій. Осн. праці: Господарське село в західних волостях Великого князівства Литовського після аграрної реформи Сигізмунда-Августа (у другій половині XVI ст.) // Доповіді та повідомлення. Львів, 1947. Вип.1.; Селянська громада в західних воєводствах Великого князівства Литовського після аграрної реформи Сигізмунда-Августа // Наукові записки Львівського університету ім. Івана Франка. Львів, 1948. Т.10. Серія істор. Вип.3; Землеустройство и поземельний кадастр в Белоруссии, Литве и Украине в XVI-XVII вв. // Материалы по истории земледелия в СССР. М., 1952. Сб. 1; Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI-XVII вв. Львов, 1957; Бюджет крестьян Белоруссии и Литвы в XVI в. // История СССР. 1972. №1: Январь-февраль; Право крестьян Белоруссии, Литвы и Украины на землю и выход в XV-XVI веках // Вопросы Истории. 1973. №12; Реакционный характер аграрной реформы Сигизмунда-Августа // Ученые записки Ярославского педагогического института. 1945. Т.7; Волока и наддавок в землеустройстве господарских крестьян при Сигизмунде-Августе // Доповіді та повідомлення Львівського університету. 1949. Т.2; Движение феодальной земельной ренты в ВКЛ XV-XVI вв. // Исторические записки. М., 1950. Т.31; Крестьяне «огородники» в Великом княжестве Литовском в XVI-XVI вв. // академику Б.Д. Грекову ко дню 70-летия. М., 1952; Изменение правового положения крестьян Великого княжества Литовского в XVI веке // Наукові записки Львівського державного університету ім. Івана Франка. Львів-Харків, 1953. Т.25. Сер. істор. Вип.5; Крестьяне-слуги в Литве и Западной Белоруси в XVI-XVIII вв. // Наукові записки Львівського університету. Сер. істор. 1955. Т.36. Вип.6; Из истории аграрных отношений в западных воеводствах ВКЛ в XVI и первой половине XVII в. // Средние века. М., 1955. Вып.6; Крестьяне-слуги в Великом княжестве Литовском в XVII-XVIII // Средние века. 1962. Т.21; Изменение характера крестьянской колонизации в Белоруссии и Литве после аграрной реформы XVI в. // Х Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы. М., 1968. Т.1; Служебное население в вотчинах (поместьях) Великого княжества Литовского до первой половины XVI в. // XIII Симпозиум по аграрной истории Восточной Европы. М., 1971; Рабы в поместье XV-XVI вв. в Великом княжестве Литовском // Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. М., 1977; Структурні зміни в помісті після визвольної війни українського і білоруського народів // 300 років возз’єднання України з Росією. Зб. Львів, 1954. Л-ра: Похилевич Дмитро Леонідович: [Некролог] // УІЖ. 1974. №8. 

Автор: О.В.Ляпіна

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи