ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Покровський Олексій Іванович

11.03.1868- 15.09.1928

Місце народження: м. Ніжин.
Науковий ступінь: магістр загальної історії.
Наукове звання: професор.

Закінчив С.-Петерб. ун-т (учень В.В.Соколова). Проф. стипендіат (1889–92). 1894–1905 проф. Ніжин. іст.-філол. Ін-ту. В ун-ті св Володимира 1905–22: приват-доц., екстраордин. проф. по каф. заг. (нової) історії іст.-філол. ф-ту (1906). Викладав історію стародавн. сходу (1912), історію давн. Греції, Афінську історію VII–V ст. до Р. Хр. (1913), вів практичні заняття з історіографії афінської історії. Магіст. дис. «О красноречии у древних эллинов» (1906), докт. дис. (1915). 1923–28 кер. секції античної культури Ніжин. наук.-дослідчої каф. історії культури та мови. Фахівець з античної історії. Залишив багату рукописну спадщину. За словами учня К.Штеппи, при всій невичерпній глибині знань з однієї спец. галузі, не був однобічним, був у тій же мірі істориком, філологом, соціологом, етнологом, що забезпечувало широту його наук. висновків. Сучасники відзначали аналіт. талант П. В останні роки розпочав дослідження методології марксизму. Кавалер ордену св. Станіслава ІІІ ст. (1899). Дійсн. чл. Київ. філії Всеукр. наук. асоціації сходознавства. Друкувався в «Историческом обозрении», ЖМНП, УИ та ін. Осн. праці: Новые явления в области разработки древне-греческой истории // Историческое обозрение. 1890. Т.1; О хронологии Афинской истории VI-го столетия до Р.Хр. // УИ. 1915. №9; Геродот та Аристей / Збірник на пошану акад. Д.І.Багалія. 1927. Л-ра: Штепа К. Професор Олексій Іванович Покровський // Записки Ніжинського ІНО. 1929. Кн. ІХ; Самойленко О.Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). Автореф. дис. кандидат історичних наук. К., 2000. Арх.: ДАК. Ф.16. оп. 465. Спр.4806. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи