ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна

31.01.1884- 08.06.1973

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчила 1900 Києво-Фундуклеївську жін. гімназію, 1911 Київ. ВЖК, 1913 іст.-філол. ф-т у-ту св. Володимира. У 1912–15 асист. кафедр рос. історії та методики Київ. ВЖК. В ун-ті св. Володимира з 1913, 1915 склала магіст. іспити, з 1916 приват-доц., зав. археол. музеєм ун-ту. У 1918–24 вч. секретар та викл. Київ. Археол. ін.-ту, 1918–20 зав. музеєм старожитностей ун-ту. 1925–27 арх. реєстратор і помічник ученого архівіста Цн. архіву давніх актів. З 1924 співроб. ВУАН. З 1929 чл. Постійної комісії для складання біогр. словника діячів України, у 1929–34 вч. секретар Комісії для вивчення соц.-екон. історії України ХVШ–ХІХ ст. З 1930 чл. Археогр. комісії. З жовтня 1934 співроб. Рукописного відділу Всенародної бібліотеки України. У 1938–41 старш. наук. співроб. сектору історії феодалізму Ін-ту історії України АН УРСР. Докт. дис. «Очерки по истории заселения южной Украины в середине ХVШ века (1734–1775 гг.)» (1940). 1940 відновила професорство в Київ. ун-ті. 20.10.1941 очолила Археол. ін-т, з грудня 1941 Київ. центральний архів давніх актів. 1942 співроб. Музею-архіву переходової доби м. Києва. У вересні 1943 виїхала спочатку до Львова, потім на еміграцію. Проф. УВУ у Празі (1944–45) та Мюнхені (1945–73). Декан філос. ф-ту УВУ (1945–72). Брала участь у діяльності Київ. тов-ва пам’яток старовини та мистецтва (1911), Київ. іст. тов-ва Нестора-літописця (1912), Таврійської ученої архої комісії (1916). Дійсн. чл. Укр. іст. тов-ва (1965–73), УВУ і НТШ, а з 1953 Міжн. АН у Парижі. Похована у м. Новий Ульм, Німеччина. Осн. праці: Домашний и общественный быт Московской Руси. К., 1912; Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // Записки НТШ. Т.173. Мюнхен, 1962; Історія України. У 2-х тт. Мюнхен, 1972-1976. Л-ра: Ульяновський В.І. Наталія Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: Сторінками життєпису // Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2-х тт. Т.1. К., 1995; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005; Н.Д.Полонська-Василенко: покажчик документальних матеріалів в архівах України \ Упоряд. І.В.Верба, С.Г.Водотика, Н.І.Швайба. К.; Запоріжжя, 2008; Швайба Н.І. Запорозький зимівник у спогадах Н.Д.Полонської-Василенко // Козацька спадщина. Нікополь, Вип.1. 2005; Верба І. Життя і творчість Н.Д. Полонської-Василенко (1884-1973). Ніжин, 2008; Арх.: ЦДАВО України. Ф.3806; ІР НБУВ. Ф.42, ІІІ; Цн. держ. архів-музей літератури і мистецтва України. Ф.542. 

Автор: І.В.Верба

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи