ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Романович-Славатинський Олександр Васильович

14.07.1832- 07.09.1910

Місце народження: с. Войтове Переяслав. пов., Полтав. губ., тепер Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор державного права.
Наукове звання: заслужений ординарний профофесор по кафедрі державного права.

Закінчив 1855 юридичний ф-т ун-ту св. Володимира зі ступенем канд. за роботу «О государственных долгах», учень М.Д.Іванішева. В ун-ті св. Володимира з 1859 ад’юнкт; 1860 відряджений за кордон (Німеччина, Велика Британія, Швейцарія, Франція). Протягом 2 років вивчав внутрішню політику Німеччини, Англії, Швейцарії, Франції, відвідував лекції відомих проф. По поверненні з 1862 викладав європ. і рос. держ. право, а також історію рос. права. Суддя університет. суду (1874–79). Окрім лекцій з правознавства читав курс історії політ. вчень. Обіймав посаду секретаря юрид. ф-ту, 1862 в.о. екстраордин. проф., 1866 екстраордин. проф., 1870 орд проф. по каф. держ. права; засл. ордин. проф. (23.08.1884). Декан (27.03.1891). Магіст. дис. «Исторический очерк губернского управления в России, от первых преобразований Петра Великого до издания учреждения о губерниях в 1775 г.» (30.09.1859), докт. дис. «Дворянство в России от начала XVIII в. до отмены крепостного права» (11.09.1870). Прихильник концепції т. зв. «держ. школи». Визначний педагог і правознавець, чл. Іст. тов-ва Нестора-літописця, чл. Київ. юрид. тов-ва, за його участі Київ. юрид. тов-во організувало б-ку. Мировий суддя (1875). Викладав рос. історію на Київ. ВЖК, читав публічні лекції. Учасник IV Археол. з’їзду. Монархіст. Таємний радник (1906). Нагороджений орденами св. Станіслава ІІ ст. з імп. короною (1870), св. Анни ІІ ст. (1873), св. Володимира ІІІ ст. (1883). Друкувався в УИ, «Отечественных записках» та ін. Осн. праці: Дворянство в Росии от начала XVIII в. до ликвидации крепосного права. К., 1870; Пособие для изучения русского государственного права по методу историко-догматическому // УИ. 1871-72; Государственная деятельность графа М.М. Сперанского // УИ. 1873. №2; Система русского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы: Основные государственные законы. К., 1886. Ч.1.; Жизнь и деятельность Н. Д. Иванишева // Древняя и новая Россия. 1876; Моя жизнь и академическая деятельность 1832–1884 гг.: Воспоминания и заметки // Вестник Европы. 1903. № 1. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912; Набока С.В. Романович-Славатинський Олександр Васильович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ДАК. Ф.16.оп.465.спр.4810; ІР НБУВ. Ф.144, І, ІІІ. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи