ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевелєв Арнольд Григорович

28.11.1928- 14.03.2009

Місце народження: м. Балаклея Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Закінчив 1948 історичний ф-т, 1951 асп-ру Київ. ун-ту. У 1952–53 асист., зав. каб. марксизму-ленінізму Київ. пед. ін-ту; 1954–59 асист., старш. викл. КІБІ. У Київ. ун-ті: 1959–60 старш. викл., доц. 1960–68 зав. каф. історії КПРС і наук. комунізму КІБІ. Проф. (1968). У 1972–73 заст. дир. Ін-ту історії АН УРСР, зав. відділом історії дружби народів СРСР. У 1973–78 дир. Ін-ту історії АН УРСР. У 1973–75 за сумісн. проф. каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Канд. дис. «Борьба КПСС за восстановление и развитие МТС на Украине в послевоенный период (1943–1950 гг.)» (1954), докт. дис. «Братское сотрудничество польских социал-демократов с большевиками в 1900–1910 годах» (1965). Досліджує проблеми історії дореволюц. Росії, України та Польщі, міжн. роб., нац.-визвольного рухів. Пров. напрямок дослідження проблеми історії Росії дожовтневого періоду. Чл.-кор. АН УРСР (17.03.1972), історія СРСР дожовтневого періоду. Чл. автор. колективу «Історії Української РСР». Має уряд. нагороди: 2 ордени «Знак Пошани» та медаль « За доблесну працю. В ознаменування 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна». Автор близько 70 праць. Осн. праці: Братское сотрудничество польських социал-демократов с большевиками в 1903-1910 гг. К., 1966; Великий советский народ. К., 1976; Історія Української РСР: У 8 т., 10 кн. Т. 3. Україна в період розкладу і кризи феодально-кріпосницької системи. Скасування кріпосного права і розвиток капіталізму (19 ст.). К., 1978. Л-ра: Вчені інституту історії України: Біобібліографічний довідник, К., 1998. Арх.: Архів КНУТШ. 1960. Спр. 29-пвс. 

Автор: О.В.Ткачук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи