ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Штеппа Кость Федосійович (псевдонім Громов, Годін, Лагодін)

03.12.1896 - 19.11.1958

Місце народження: м. Лохвиця Полтав. губ..
Науковий ступінь: доктор історії європейської культури.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1915 Полтав. дух. семінарію, 1915–16 навчався на іст.-філол. ф-ті Петроград. ун-ту, потім перевівся до армійської школи. Учасник І світ. війни. У 1922 закінчив Ніжин. ІНО. У 1922–30 асп-ру, наук. співроб., дійсн. чл. Наук.-досл. каф. історії культури і мови при Ніжин. ІНО, 1924–30 викл., проф., декан ф-ту соц. виховання Ніжин. ІНО. З 1925 скарбник Ніжин. краєзн. тов-ва. Докт дис. (1927). У 1926–30 співроб. із Наук.-досл. каф. історії України у Києві при ВУАН. У 1930–33 проф. каф. історії стародавн. світу та сер. віків Київ. ІНО. У 1930–34 заст., голова комісії для досліджень з історії Бл. Сходу і Візантії ВУАН. У Київ. ун-ті: 1934–41 (з перервою) проф. та декан іст. ф-ту. У 1938–39 перебував під слідством органів ДПУ УРСР (за звинуваченням в укр. буржуаз. націоналізмі і у зв’язках з інозем. розвідкою). Співробітничав з ДПУ УРСР. Під час нім. окупації м. Києва зав. відділом культури і освіти Київ. міської управи (1941), ректор Київ. ун-ту (1941–42); ред. газети «Нове українське слово» (1941–43). Був співроб. відділу пропаганди міністерства окупованих східних областей у м. Танненберг-Найденбург (Прусія, Німеччина). 1950 співзасновник Мюнхен. ін-ту по дослідженню історії та культури СРСР 1952 переїхав до США. Співробобітник «Амер. комісії за визволення» та радіостанції «Свобода». Осн. праці: Про характер переслідування відьом в Старій Україні // Первісне громадянство. 1928. Вип. 2-3; Революція рабів в античному світі. К., 1941; Russian Purge and Extraction of Confession. London, 1951; Російські історики і радянська держава. Нью-Йорк, 1962. Л-ра: Верба І.В. Кость Штеппа // УІЖ. 1999. № 3, № 4; Юркова О. Діяльність Науково-дослідної кафедри історії України М. С. Грушевського (1924–1930 рр.). К., 1999; Ранюк Ю. Український історик Кость Штеппа, німецький фізик Ф. Гоутерманс та «Російська чистка» // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Студії з поля історії української науки і техніки. Т. ІV. Львів, 2000; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Самофалов М.О. Кость Штеппа: молоді роки (1896–1920 рр.) // Київська старовина. 2006. Вип.6; Верба І.В., Самофалов М.О. Кость Штеппа: роки окупації (1941–1943) // Історичний журнал. 2007. №4; Штеппа Костянтин Тодосьович / Ректори Київського університету. 1834–2006. К., 2006; Верба І.В., Самофалов М.О. Історик Кость Штеппа: людина, вчений, педагог. К., 2010. Арх.: ЦДАВО України. Ф.166; ЦДАГО України. Ф.263; ДАК. Ф.1246; ДАКО. Ф.2412.

Автор: І.В.Верба

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи