ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Соболевський Олексій Іванович

06.01.1857- 26.05.1929

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор російської словесності.
Наукове звання: професор по кафедрі російської словесності, акад. Петербурзької АН.

Закінчив 1878 іст.-філол. ф-т Моск. ун-ту. У 1878–82 викладав рос. мову на жін. курсах проф. В.І.Гер’є. В ун-ті св. Володимира: доц. (1882), екстраордин. проф. (1884) по каф. рос. словесності. 1888 переведений в С.-Петерб. ун-т. На той час С. сформувався як вчений та викл. У С.-Петерб. ун-ті пропрацював 20 років, паралельно викладав у Археол. ін-ті. Магіст. дис. «Исследования в области русской грамматики» (1882), докт. дис. «Очерк из истории русского языка» (20.04.1884). Як мовознавець виховувався під впливом Ф.І. Буслаєва, А.Л. Дровернуа. Як літературознавець дотримувався поєднання текстологічного, бібліогр., стиліст. та загальнофілол. підходів до вивчення творів красного письменства. Вчений різнобічної орієнтації: лінгвіст, палеограф, дослідник давньоруської л-ри, бібліограф, фольклорист, культуролог, етнограф. Автор компаративних досліджень в галузі слов’янських мов. Автор численних рецензій на слов’янознавчі видання. Осн. наук. інтересів – історія давнього та нового слов’янського світу, взаємовідносини та взаємовплив слов’янських племен, що знайшли своє відображення в пам’ятках мови та л-ри, питання слов’янської археології, побуту та фольклору. Акад. Петербурзької АН (07.10.1900). Чл. іст. тов-ва Нестора-літописця. Друкувався в «Русском филологическом вестнке», «Историческом вестнике», «Известиях Санкт-Петербургского Славянского благотворительного общества», УИ, ЖМНП та ін. Автор бл. 450 наук. праць. Осн. праці: Светская повесть и роман в древнерусской литературе // УИ. 1883. № 2; Древнерусская переводная литература. СПб., 1892-93; Жития святых в древнем переводе на церковнославянский с латинского языка. СПб., 1904; Древняя церковнославянская литература и ее значение. Х., 1908; Материалы и заметки по древнерусской литературе. СПб., 1912; Отношение древней Руси к разделению церквей. Речь читанная в торжественном собрании Академии Наук 29 декабря 1913 г. // Известия Академии Наук. П., 1914. № 2; Заметки по славянским древностям. Новые русско-скифские этюды. Л., 1926. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Соболевский А.И. // Энциклопедический словарь «Гранат». Изд. 7-е. М., б.г. Т.40; Известия АН СССР. 1930. № 1; Соболевский А.И. // БСЭ. Изд. 3-е. М., 1976. Т.24. Кн.1.; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: Р.П.Левінець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи