ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Терновський Пилип Олексійович

23.08.1838- 04.06.1884

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор російської історії.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1862 Москов. дух. академію зі ступенем магістра богослов’я. 1862–66 працював у КДА на каф. рос. історії, з 03.12.1866 екстраордин. проф., з 12.02.1868 додатково викладав нім. мову. В ун-ті св. Володимира з 1869, продовжуючи викладати у КДА: приват-доц. (28.03.1869–31.05.1872), доц. (1872–79), екстраордин. проф. (07.12.1879) – обраний, але не затверджений – по каф. церковної історії, 1872–84 читав курс рос. церковної історії (за статутом 1863). Викладав рос. історію на Київ. ВЖК та жін. єпархіальному училищі. 16.11.1883 наказом Синоду позбавлений каф. через публікацію матеріалів по історії Синоду 1820–40 рр. Магіст. дис. «Прибавления к Творениям святых отцов» (1862), докт. дис. «Изучение Византийской истории и ее тенденциозное приложение к древней Руси» (31.05.1877). До наук. інтересів належать рос. церковна історія (за джерелами Москви, С.-Петерб., Афона), діяльність рос. держ. діячів XVII – XVIII ст., укр. проповідництво XVI – XVII ст. та ін. Чл.-засн. Іст. тов-ва Нестора-літописця. Дійсн. чл. імп. Одес. тов-ва історії та старожитностей (1874), імп. Москов. археол. тов-ва, Церковно-археол. тов-ва при КДА. Надвірний радник. Нагороджений орденами св. Анни ІІІ ст. (1870), св. Станіслава ІІ ст. (1874), св. Анни ІІ ст. (1878). Друкувався у «Парвославном обозрении», «Трудах Киевской духовной академии», «Киевской Старине», УИ. Редагував «Материалы для исторической топографи Киева». Осн. праці: Московские еретики в царствование Петра I и полемические сочинения против них // Православное обозрение. 1863. №4-6, 8, 11, 12; Материалы для истории мистицизма в России // Труды Киевской Академии. 1863; Митрополит Стефан Яворский // Труды Киевской Академии. 1864. № 1, 3, 6; Русское вольнодумство при императрице Екатерине II и эпоха реакции // Труды Киевской Академии. 1868. № 3, 7; Император Петр I в его отношениях к католичеству и протестантству // Труды Киевской Академии. 1869. № 3; Очерки из истории киевской епархии в XVIII столетии, на основании документов Синодального архива. К., 1879; Митрополит Петр Могила // Киевская Старина. 1882; Как доживали свой век заштатные малороссийские монахи XVIII в. // Киевская Старна. 1882; Собрание церковных древностей на Афоне, в Дрездене и Берлине // Труды Киевской Духовной Академии. 1882, № 2; Опыт руководства по церковной истории. Вып. I. Три первые века християнства. К., 1878 (у співавт.); Греко-восточная церковь в период вселенских соборов. К., 1883 (у співавт.); Житие Михаила Малеина. Из печатного пролога московского издания 1643 года // УИ. 1875. №1. Л-ра: Докторский диспут проф. Ф.А.Терновского // Труды КДА. 1877. №6; Биографический словарь профессоров й преподавателей Имп. Университета Св. Владимира: 1834–1884. Под ред. В.С.Иконникова. К., 1884; Иконников В. К биографии профессора Ф.А. Терновского: (Эпизоды из истории русской цензуры). Б. м., б. р.; Истомин М.П. Памяти проф. Филиппа Алексеевича Терновского (по поводу 25-летия со времени его смерти). К., 1911; Каманин И. М. Несколько черт для характеристики проф. Ф. А. Терновского / ЧИОНЛ. 1911. Кн. 22. Вып. 1-2; Губицький Л.В. Терновський Пилип Олексійович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: ЦДІАУ м. Києва. Ф.711.; ІР НБУВ. Ф.304.

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи