ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Цих Володимир Францович

01.01.1805- 19.04.1837

Місце народження: Харків. губ. .
Науковий ступінь: магістр загальної історії.
Наукове звання: професор загальної історії.

Закінчив 1825 ф-т словесності Харків. ун-ту зі ступенем кандидата. У 1830 ст. вчитель історії та франц. перекладів Харків. ін-ту шляхетних дівчат, а також інспектор класів. З 1831 викладав заг. політ. історію в Харків. ун-ті, при якому призначений чл. випробувального комітету для вступників у вчителі гімназій та повітових училищ. З 21.04.1834 візитатор Подільської та Вінниц. гімназій і Уманських пансіонів. В ун-ті св. Володимира: 1835 екстраордин. проф. і декан І відділення філос. ф-ту. 22.02.1835 ордин. проф. Окрім виконання обов’язків проф. всесвіт. історії, декана, входив до складу Училищного комітету, був візитатором приватних училищ м. Києва. Призначався проректором, з 01.12.1836 обраний ректором. Магіст. дис. «О способе преподавания истории» (1833). Лекції читав з майстерністю оратора, завжди систематично, опираючись на новітні дослідження, знайомив слухачів з джерелами. Одним з перших застосував критичний метод у вивченні та опрацюванні джерел. За твердженнями сучасників, обґрунтував багато визначень та понять у сфері історії та філософії історії. Широко спирався та обстоював погляди Б.Нібура та А.Геерена, стосовно опрацювання джерельної бази іст. досліджень. Наук. праць у Ц. небагато, пояснюється тим, що він прожив досить коротке життя, а з ін. боку великою кількістю адміністративних універ. справ. Осн. праці: О способах преподавания истории. Харьков, 1833; Об эллино-македонском периоде // ЖМНП. 1835. № 5. Л-ра: Речи, произнесенные при погребении ректора и профессора В.Ф. Циха. К., 1837; Шульгин В.Я. История Университета Св. Владимира за первое 25-летие его существования СПб., 1860; Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Владимирский-Буданов М.Ф. История Императорского Университета Св. Владимира. К., 1884. Т.1; Стельмах С.П. Історична думка в Україні в ХІХ – початку ХХ століття. К., 1997. 

Автор: Р.П.Левінець

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи