ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович

11.05.1838- 24.03.1916

Місце народження: с. Бороздино Веневського повіту Тульської губернії, тепер Тульської обл.асті.
Науковий ступінь: доктор російского права.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.

Закінчив 1864 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира, 1864–67 залишений для підготовки до проф. звання. 1869 побував в Гейдельберзі, де прослухав курс рим. права у К.-А.Вангерова та державного права у Й.К. Блюнчлі, а також працював у Кенігсберзькій б-ці. З 1869 екстраордин. проф. Демидівського юрид. ліцею. 1875 обійняв каф. історії рос. права в ун-ті св. Володимира. 1880 працював у закорд. архівах Відня, Загреба, Праги, а також у Варшаві та Вільно, де вивчав джерела з історії західнорус. права. 1900–15 читав курс історії джерел, історії рос. права та вів практичні заняття зі студ. по пам’ятках давнього права (1900–15). Досліджував литовсько-рус. право, історію освіти та освітніх установ. Основоположник київ. іст.-юрид. школи. Серед учнів М.М.Ясинський, Г.В.Демченко, М.О.Максимейко, О.О.Малиновський. Магіст. дис. «Немецкое право в Польше и Литве» (10.05.1869) відзначена Петербурзькою АН Уварівською премією; докт. дис. «Государство и народное образование России XVІІІ века. Т. І. Система профессионального образования от Петра І до Екатерины ІІ» (1874). Автор фундаментальної праці з початкового періоду історії та становлення ун-ту св. Володимира, яка досі є важливим джерелом з історії вищої освіти в Києві. Почесний чл. ун-ту св. Володимира (1911). Від 1882 гол. ред. Київ. Тимчасової комісії для розгляду давніх актів (очолював упродовж 34 років). Голова іст. тов-ва Нестора-літописця (1887–93), чл.-засн. Київ. губ. вч. арх. комісії. Дійсн. статський радник. Кавалер орденів св. Станіслава І ст. (1892), св. Володимира ІІІ ст., св. Анни ІІ ст. Друкував свої наук. роботи в ЖМНП, УИ та ін. виданнях. Осн. праці: Хрестоматия по истории русского права. К., 1876; Государственное и народное образование в России с XVІІ века до учреждения министерств. СПб. 1884; История университета св. Владимира. К., 1884. Т.1; Судебник 1589 года. Его значение и источники. К., 1902; Обзор истории русского права. СПб.; К., 1905. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Университета Св. Владимира (1834–1884) / под ред. В. С. Иконникова. К., 1884; Дьяконов М.А. Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов: Некролог // Известия Императорский Академии наук. 1916. Сер. VІ. Т.10. №11; Малиновский И.А. Памяти учителя: (Опыт характеристики ученой и преподавательский деятельности проф. М.Ф.Владимирского-Буданова). Ростов-на-Дону. 1917; Сарбей В. Президент історичного товариства // Історичний календар. К., 1997; Шемета Ю.М. Науково-освітня діяльність М.Ф.Владимирського-Буданова: автореф. дис. канд. іст. наук. К., 2004; Левінець Р.П. Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Незабутні постаті. К., 2005. Арх.: ДАК. Ф.16. оп.465. спр. 4776; ІР НБУВ. Ф.60, І; ЦДІАУ м. Києва. Ф.840. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи