ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Якубович Максиміліан Юрійович

01.01.1785- 13.04.1853

Місце народження: м. Вільно, тепер Вільнюс, Литва.
Науковий ступінь: магістр філософії.
Наукове звання: ординарний професор римської словесності та старожитностей.

Освіту здобув у Віленському ун-ті. Після отримання магіст. ступеня 01.09.1811 призначений вчителем лат. мови до Луцького пов. училища. 1812 переведений до Светевиського пов. училища в м. Постави Вілен. губ., 1813 переведений до Гроднен. гімназії в Свіслочі для виклад. грец., польс. та лат. мов. У вересні 1818 призначений вчителем лат. мови та іст. л-ри у Варшав. ліцеї. 1819 переведений учителем лат. словесності до Гроднен. гімназії. 01.09.1824 призначений учителем лат. словесності Вілен. ун-ту. З 01.01.1834 призначений міністром нар. освіти, а також ордин. проф. рим. словесності та старожитностей у Київ. н-ті. 19.05.1834–04.06.1835 чл. училищного комітету. При відкритті ун-ту св. Володимира 15.06.1834 виголосив промову лат. мовою «De pulchio Platonico». Радою ун-ту обраний деканом І-го відділення філос. ф-ту на 1 рік та затверджений міністром нар. освіти 04.06.1836. З 01.09.1837 за вислугою років залишений на службі ще на 5 років на посаді ордин. проф. Очолював мюнц-каб. ун-ту та був чл. комітету для складання питань для іспитів усіх учб. предметів у гімназіях та пов. училищах Київ. учб. округу. В ун-ті св. Волдоимира викладав класичну філологію, історію грец. та рим. л-р, археологію філологічну, нумізматику. 28.04.1839 переведений до Москов. ун-ту. Звільнений 1842 за вислугою років. Останні роки свого життя провів у Житомирі. Осн. праці: Depulchio Platonico, речь произнесенная при открытии университета св. Владимира 15 июля 1834 г. / Записки и речи, читанные в торжественном собрании Императорского Университета Св. Владимира 15 июля 1834 г. К., 1840; De virtute Romanorum antigua ejusgue causis. / Речи и отчет о состоянии Императорского Московского университета 1840–1841 гг. М., 1841. Л-ра: Биоргафический словарь преподавателей и проф.ов Киевского унивеститета. К., 1884; Шульгин В.Я. Императорский Университет Св. Владимира. К., 1860; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. 

Автор: Р.П.Левінець

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи