ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Ясинський Антон Микитович

04.10.1864- 13.11.1933

Місце народження: с. Межиріч Черкаського пов., тепер Черкас. обл. .
Науковий ступінь: .
Наукове звання: ординарний професор, академік.

Закінчив 1888 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. У Київ. ун-ті: 1888–96 приват-доц. 1896–14 проф. Дерпт. ун-ту, 1914 переїхав до Москви, де з 1915 був дир. ВЖК, викладав у пед. ін-ті. Після революції 1917 р. працював у вузах Москви, Смоленська, Воронежа. Магіст. дис. «Падение земского строя в чешском государстве» (1895), докт. дис. «Очерки и исследования по социальной и экономической истории Чехии в средние века» (16.09.1901) відзначені преміями ім. О.О.Котляревського та М.В.Ломоносова Петербурзької АН. Делегат XI Археол. з’їзду в Києві (1911). Чл. іст. тов-ва Нестора-літописця, чл.-кор. Чеської АН (1907), дійсн. чл. АН БСРР (1928). Історик-медієвіст. Сфера наук. інтересів – історія середньовічної Чехії, вплив на її соц.-екон. розвиток нім. колонізації. Досліджував історію звичаєвого права та його еволюцію у зх. слов’ян, окремі аспекти рос. та європ. середньовіччя, педагогіку. Автор статей до енциклоп. словника Брокгауза, а також біогр. словника професорів та викладачів Дерпт. ун-ту (Г.Пьошмана, Ф. Крузе, А.Ґанзена та К.Ратлефа). Осн праці: Падение земского строя в Чешском государстве (X—XIII вв.), К., 1895; Об этнографических и культурных отношениях в средние века. Юрьев, 1897; Основы социального строя чешского народа в эпоху господства обычного права. Юрьев, 1901; Очерки и исследования по социальной и экономической истории Чехии в средние века. Юрьев, 1901. Т.1; Лекции по истории средних веков. Раннее средневековье. Юрьев, 1910; Самобутній розвиток соціального і аграрного устрою чеського села // Хроніка-2000. №25-26. Л-ра: Москаленко А. Е. К изучению жизни и деятельности А. Н. Ясинского / Вопросы историографии и истории СССР. Воронеж, 1969; Ясинський А. // Хроніка-2000. № 25-26; Дмитрієв В.С., Тіщенко І.І. Ясинський Антон Микитич / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004.

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи