ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Юрчук Василь Ісаакович

19.08.1921- 05.08.2001

Місце народження: с. Бродецьке Комсомольського р-ну Вінн. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Закінчив 1942 філос. ф-т Укр. Об’єдн. ун-ту, 1943 Харків. училище хім. захисту Червоної Армії, 1949 асп-ру по каф. марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. лаборант, викл., з 1951 на посаді доц. каф. марксизму-ленінізму, вч. секретар Ради ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті. У 1955 очолив каф. марксизму-ленінізму с.-г. Академії. Канд. дис. «Партийная и государственная деятельность М.В.Фрунзе на Украине (1921 – март 1924 годы)» (21.06.1949), докт. дис. «Борьба Коммунистической партии Украины за восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства республики в послевоенный период (1945–1952 гг.)» (1965). Чл.-кор НАН України (1974)Учасник ВВв, нагороджений орденами Вітчизняної війни І-го та ІІ-го ст., Червоної Зірки, медалями. Осн. праці: Діяльність М.В. Фрунзе на Україні. К., 1952; Борьба Украины за восстановление и развитие народного хазяйства (1945-1952). К., 1965. Л-ра: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1955. Спр. 48-пвс. 

Автор: Ю.В.Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи