ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Житецький Павло Гнатович

04.01.1837- 18.03.1911

Місце народження: м. Кременчук Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор наук.
Наукове звання: професор, чл-кор. Петербурзької АН.

Навчався в Переяслав. семінарії, 1857 відряджений до КДА, звідки 1860 перевівся до ун-ту св. Володимира, який закінчив 1864. З того часу займався викладанням рос. мови та л-ри, а також досліджував історію укр. мови та л-ри. Магіст. дис. «Очерк звуковой истории малорусского наречия» (29.05.1878) відзначена Уварівською премією. 1908 отримав ступінь д-ра наук по філології ун-ту св. Володимира. Упродовж 1880–82 працював приват-доц. філол. ф-ту С.-Петерб. ун-ту, потім знову повернувся до Києва. Перша його друкована робота належить до періоду «Основи»; на поч. 1870-х брав участь у роботі Пд-Зх відділу РГТ: редагував мовний відділ праць, видав уривки Пересопницького Євангелія із вступною статтею та склав мовний відділ етнограф. програми. Дійсн. чл. Іст. тов-ва Нестора-літописця (1879), чл. НТШ (1903), чл.-заснов. УНТ (1906). Удостоєний Уварівської премії (1877, 1890) та премії Петра Великого (1902) від Петербурзької АН. Постійний дописувач «Київ. Старовини». 1889 видав «Нарис літературної історії української мови у XVII та XVIII ст.», додаток містив словник книжкової укр. мови за рукописом XVII ст. «Синонім словено-роський», що належав бібліотеці Києво-Печерської лаври. 1893 у зв’язку із хворобою вийшов у відставку. Чл.-кор. Петербурзької АН по відділенню рос. мови та письменства (29.12.1898). Належав до культурно-історичної школи. Похований на Байковому кладовищі (м. Київ). Осн. праці: Образцы народних говоров малоруського наречия // УИ. 1875. №9,10,12; Вибрані праці: Філологія. К., 1987; К истории литературной русской речи в ХVІІІ веке. СПб., 1903; Нарис літературної історії української мови в XVII віці. З додатком словника книжної української мови за рукописом XVII віку. Львів, 1941; Енеїда Котляревського в зв’язку з оглядом української літератури XVIIІ століття. К., 1919. Л-ра: Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Санкт-Петербургского университета за истекшую третью четверть века его существования. 1869–1894. Т.1. Спб, 1896; Павловский И.Ф. Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века. Полтава, 1912. Арх.: ІР НБУВ. Ф.85, І, ІІІ. 

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи