ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інші підрозділи медичного факультету Університету св. Володимира Інші підрозділи медичного факультету Університету св. Володимира

Вашетко Микола Памфілович

 • Останні зміни:
07.02.1880- 06.09.1960

Місце народження: м. Стародуб, Брянська область, РФ .
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1908 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Працював лікарем клініч.-суд. мед. відділу Київ. військ. госпіталю. 1913 захистив докт. дис. про зворотнє всмоктування в нирках. Брав участь у створенні УНТ, чл. тов-ва (1910-14). В період УНР проф. каф. загал. патології. Укр. Держ. ун-ту. Першим почав викладання патології укр. мовою. Зав. каф. патол. фізіології Київ. (1918-31) та Донецьк. (1932-36) мед. ін-тів. Повернувшись до Києва працював у Ветеринар. ін-ті та Укр. Академії с.-г. наук.

Читати далі >Вербицький Федір Васильович

 • Останні зміни:
21.04.1881- 04.05.1971

Місце народження: с. Тишиця Конотопського пов. Чернігів. губ. тепер Сумської обл..
Після закінчення гімназії в Чернігові (1899) та С.-Петерб. ВМА (1904) був залишений при ній на 3 роки для підготовки до виклад. діяльності. Захистив докт. дис. «К вопросу о терморегуляции организма при действии термического раздражителя на слизистую оболочку желудка и кишок» (1907) і був відряджений за кордон на 2 роки для продовження наук. роботи.

Читати далі >Ергардт Федір Федорович

 • Останні зміни:
23.11.1828- 03.04.1895

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
1853 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира і був призначений пом. прозектора анатомії. 1854 захистив докт. дис. «De articulationibus inter trucum et extremitatem superiorem intercedentibus». З 1857-59 – ад’юнкт, 1859-79 – екстраордин., з 1879 – засл. ордин. проф. каф. держ. «врачебноведения» Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Кістяківський (Кистяковський) Василь Федорович

 • Останні зміни:
03.12.1841- 04.10.1902

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1867 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1873 захистив докт. дис. «Материалы для физиологии пищеварения и усвоения белковых веществ». Призначений приват-доц. для читання лекцій з патол. хімії та з методики клініко-лаб. досліджень. 1886–89 очолював каф. мед. хімії.

Читати далі >Курчинський Василь Палладійович

 • Останні зміни:
09.11.1855- 03.05.1900

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: екстраординарний професор.
1878 закінчив курс природнич. наук в С.-Петерб. ун-ті. Працював асист. і ординатором по клініці внутр. хвороб. З 1885 керував Остерською земською лікарнею. 1890 обраний прозектором в Ун-т св. Володимира. З 1892 викладав фізіологію людини на фіз.-мат. відділенні Ун-ту св. Володимира. Екстраордин. проф. фізіології в Ун-ті св. Володимира, також проф. Юріїв.

Читати далі >Леонтович Олександр Васильович

 • Останні зміни:
20.10.1869- 15.12.1943

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1893 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. З 1895 – пом. прозектора, з 1899 – прозектор в гістол. лаб. при каф. фізіології. 1900 захистив докт. дис. «Новые данные о кожном чувстве». 1904 отримав звання приват-доц. по каф. фізіології і право читати лекції. 1906 на 4 місяці був відряджений до Відня і Ростоку для ознайомлення з фізіол. лаб. З 1908 викладав курс фізіології на природн. відділенні.

Читати далі >Ломинський Федір Іванович

 • Останні зміни:
20.01.1856- 30.11.1927

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1883). Учень П.І. Перемежка. З 1891 працював на каф. гістології й ембріології: прозектором (1892), приват-доц. (1896). Захистив дис. на здобуття вч. ступ. д-ра медицини «О паразитизме некоторых болезнетворных микробов на растениях (экспериментальное исследование)» (1890). Зав каф. гістології й ембріології (1906-24).

Читати далі >Лукомський Володимир Вікентійович

 • Останні зміни:
09.03.1840- 07.03.1902

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-доцент.
Навчався в Ун-ті св. Володимира. 1864 у С. Петерб. ун-ті захистив докт. дис. "Наблюдения над некоторыми видами злокачественных лихорадок". 1871-78 — приват-доц. Ун-ту св. Володимира по каф. дерматології і мікології.

Читати далі >Мірам Едуард Ернестович

 • Останні зміни:
04.08.1811- 24.03.1887

Місце народження: м. Митава (Курляндської губ., нині – Латвія).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Засн. і перший кер. каф. фізіології Ун-ту св. Володимира. З 1829 був вільним слухачем С.-Петерб. МХА, де займався анатомією, однак у 1831 перейшов також вільним слухачем на мед. ф-т Дерпт. ун-ту. 1833 призначений пом. прозектора порівн. анатомії при Вілен. МХА, де продовжив свою освіту. Одночасно завідував зоолог. каб. 1836 отримав ступінь лікаря, 1837 затверджений прозектором порівн. анатомії при Вілен. МХА.

Читати далі >Нещадименко Марко Петрович

 • Останні зміни:
28.04.1869- 01.10.1942

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1896 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. 1898-1904 – на військ. службі (мол. лікар 168-го піхотного Миргород. полку). З 1906 зав. бактеріолог. лаб., 1909 – в. об. ст. лікаря Київськ. військ. госпіталю. Того ж року брав участь у б-бі з епідемією скарлатини в Полтаві. Неодноразово удосконалювався і стажувався в бактеріол. і терапевт. ін-тах за кордоном: у Відні (1902); Берліні, Дрездені і Франкфурті-на-Майні (1908), Парижі (1909).

Читати далі >Никольський Петро Васильович

 • Останні зміни:
01.09.1858- 17.03.1940

Місце народження: м. Ростов-на-Дону, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1884). Учень М.І. Стуковенкова, з яким працював в 1884-99 при клінічн. відділенні нашкірних та сифілітичн. хвороб Київ. військ. госпіталю. 1892 обраний стипендіатом для підготовки до проф. звання. 1896 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра мед. «Материалы к учению о листовидной пузырчатке Казенава». В дис. вперше в світовій медицині описаний характерний діагност. симптом пузирчатки, який названий «феноменом Никольського» («signe de Nikolsky»).

Читати далі >Оболонський Микола Олександрович

 • Останні зміни:
15.10.1856- 14.03.1913

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Зав. каф. судової медицини (1889-1913), декан мед. ф-ту (1902-13). Закінчив мед. ф-т Харківського ун-ту (1881). 1886 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «О волосах в судебно-медицинском отношении». Автор публікацій та наук. досліджень з суд. медицини.

Читати далі >Перемежко Петро Іванович

 • Останні зміни:
12.07.1833- 27.12.1894

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира (1859). Захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «О развитии поперечнополосатых мышечных волокон из мышечных ядер (у лягушки)» (1863). Засновник і перший кер. каф. гістології, ембріології і порівн. анатомії (1868-90), декан мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира (1872-75).

Читати далі >Покровський Василь Тимофійович

 • Останні зміни:
03.03.1838- 14.01.1877

Місце народження: м. Калуга, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Народився в сім’ї священика. Закінчив семінарію і С.-Петерб. МХА з відзнакою (1861). Учень С.П. Боткіна і І.М. Сєченова. 1864 захистив дис. на здобуття вченого ступеня доктора медицини за темою: «Об отравлении окисью углерода. Материалы для физиологии угара». 1864-66 удосконалювався в Західній Європі. 1866 – доцент каф. клінічної терапії МХА. Того ж року призначений зав. каф. спец. патології і терапії з госпітальн. клінікою (1866-77).

Читати далі >Румянцев Федір Дементійович

 • Останні зміни:
17.02.1872- 09.04.1952

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Зав. каф. дитячих хвороб (1915-1941). Закінчив мед. ф-т Томського ун-ту (1898), працював лікарем в Іркутську, проходив стажування в клініках Німеччини, Угорщини. У 1905 був обраний ординатором дитячої лікарні в С.-Петербурзі. У 1908 р. у ВМА захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «Материалы к вопросу о патологических изменениях автоматических нервных узлов сердца при дифтерии», після чого 1911 був призначений приват-доцентом каф. дитячих хвороб.

Читати далі >Садовень Олексій Андрійович

 • Останні зміни:
07.10.1857- 08.10.1919

Місце народження: Чернігівська губернія.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив медичний факультет Казанського університету (1880). По тому працював позаштатним ординатором терапевтичної клініки цього університету. Протягом 1884–1886 навчався у Петербурзькій військово-медичній академії. У Київському ун-ті: з 1889 екстраординарний професор кафедри медичної хімії, з 9 квітня 1900 – ординарний професор і завідувач цієї кафедри, з 1914 заслужений ординарний професор. У 1913–1919 декан медичного факультету. Ректор (29.11.1917–5.04.1918).

Читати далі >Стуковенков Михайло Іванович

 • Останні зміни:
17.09.1842- 14.03.1897

Місце народження: м. Санкт-Петербург, РФ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Закінчив С.-Петерб. МХА (1866). Учень С.П. Боткіна. 1871 захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «О влиянии температуры жидкости, вводимой в организм в форме пищи и питья, на количество и качественный состав молока». 1867-74 працював у 2-му військ.-сухопут. і клініч. при МХА госпіталях. 1875 удосконалювався в Зх. Європі. Брав участь у рос.-турецькій війні (1877-78): працював хірургом на гол. перев’язувальному пункті. За відмінну службу в армії удостоєний чина статського радника і нагороджений орденом св. Володимира IV ст. з мечами і орденами Меджидіє III класа і Румунським Хрестом.

Читати далі >Сущинський Петро Петрович

 • Останні зміни:
03.04.1842- 06.06.1907

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: ординарний професор.
1864 закінчив мед. ф-т Моск. ун-ту. Призначений позаштат. пом. проф. суд. медицини, в 1865 — пом. при проф. токсикології. 1867 захистив докт. дис. "Смерть от опьянения (острое отравление алкоголем) в судебно-медицинском отношении" і командирований на 2 роки закордон. 1871 призначений екстраордин. проф. Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >Томашевський Сергій Петрович

 • Останні зміни:
12.10.1854- 04.02.1916

Місце народження: м. Суми.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1876 закінчив С.-Петерб. МХА і був залишений при академії для приготування до проф. звання. 1883 отримав ступінь д-ра медицини. З 1887 - приват-доц. сифілідології і дерматології, 1897-1916 — проф. каф. сифілідології (шкірних і венеричних захворювань) Ун-ту св. Володимира .

Читати далі >Успенський Михайло Васильович

 • Останні зміни:
03.02.1833- 09.03.1900

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: приват-доцент.
1858 закінчив С.-Петерб. МХА. 1870 захистив докт. дис. "О слизистой оболочке барабанной полости новорожденных детей в анатомо-патологическом отношении". 1874 призначений приват-доц. Ун-ту св. Володимира, в 1882 приват-доц. Моск. ун-ту. 1888 вийшов у відставку.

Читати далі >Чаговець Василь Юрійович

 • Останні зміни:
18.04.1873- 19.05.1941

Місце народження: х. Патичиха поблизу с. Заруддя, тепер Сумської обл..
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1897 закінчив С.-Петерб. ВМА, де 1903 захистив докт. дис. і був затверджений приват-доц. при каф. фізіології для викладання курсу електрофізіології. 1909 обраний проф. каф. фармакології Харків. ун-ту. З 1911 екстраорд проф. каф. фізіології Ун-ту св. Володимира, з 1913 – ордин. проф. Крім проблем електрофізіології, на каф. досліджувалися питання, пов’язані з секреторною діяльністю шлунку. Під його кер. захищено 2 докт. дис. У 1912 опублікував результати експерим. дослідження, присвяченого впливу переривчастого електрич. струму на центр. нерв. систему. Засн. наук. школи електрофізіологів. 1921 у зв’язку з реорганізацією мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира перейшов до Київ. мед. ін-ту - зав. каф. фізіології до 1935.

Читати далі >Чернов Василь Єгорович

 • Останні зміни:
04.03.1852- 09.09.1912

Місце народження: Тифліська губ. (сьогодні Грузія).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
1874 закінчив СПб. МХА. 1885 Імп. ВХА визнаний приват-доц. з дит хвороб. З 1886 приват-доц. каф. дит. хвороб і гол. лікар Ольгинської дит. лікарні в Москві. З 1889 — екстраордин. проф. Ун-ту св. Володимира. 1877-79 - військ. лікар; учасник рос.-тур. війни, чл. Червоного Хреста при діючій армії в Румунії і евакуаційному таборі в Ясах. 1883 захистив докт. дис. "О всасывании жира взрослыми и детьми во время лихорадочных заболеваний и вне их".

Читати далі >Черняхівський Олександр Григорович

 • Останні зміни:
09.12.1869- 21.12.1939

Місце народження: с. Мазепинці Васильківського пов. Київ. губ. (сьогодні Київ. обл.).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.
Старш. брат Черняхівського Є.Г. 1893 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира, залишений лаборантом каф. фіз. хімії. 1896-1917 – прозектор каф. гістології. 1901 захистив докт. дис. 1907 разом з О. Корчак-Чепурківським брали участь у засн. УНТ в Києві, 1908 – Природ.-лікар. секції УНТ (з 1910 - Мед. секція УНТ, 1924 - Мед. секція ВУАН). 1917 організатор Укр. нар. ун-ту в Києві і створенні у ньому мед. ф-ту, де з 1918 очолив каф. гістології і ембріології.

Читати далі >Чир’єв Сергій Іванович

 • Останні зміни:
24.07.1850- 03.01.1919

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.
Закінчив в С.-Петербурзі фізико-математичний ф-т ун-ту (1871) і МХА (1875), де захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «Зависимость сердечного ритма от колебаний вутрисосудистого давления» (1876). Удосконалювався в Німеччині, Франції, Англії (1876-79). В Київському ун-ті займався питаннями електрофізіології. Досліджував електричні явища в м’язах, нервах, центральній нервовій системі, природу фізіологічного електроструму, кольоровідчуття.

Читати далі >Якимович Яків Никифорович

 • Останні зміни:
09.07.1848- 05.04.1908

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: екстраординарний професор.
1873 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира. Пом. прозектора при каф. анатомії, 1884 - прозектор при каф. гістології, 1891 — екстраордин. проф. Ун-ту св. Володимира.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи