ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чаговець Василь Юрійович

18.04.1873- 19.05.1941

Місце народження: х. Патичиха поблизу с. Заруддя, тепер Сумської обл..
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

1897 закінчив С.-Петерб. ВМА, де 1903 захистив докт. дис. і був затверджений приват-доц. при каф. фізіології для викладання курсу електрофізіології. 1909 обраний проф. каф. фармакології Харків. ун-ту. З 1911 екстраорд проф. каф. фізіології Ун-ту св. Володимира, з 1913 – ордин. проф. Крім проблем електрофізіології, на каф. досліджувалися питання, пов’язані з секреторною діяльністю шлунку. Під його кер. захищено 2 докт. дис. У 1912 опублікував результати експерим. дослідження, присвяченого впливу переривчастого електрич. струму на центр. нерв. систему. Засн. наук. школи електрофізіологів. 1921 у зв’язку з реорганізацією мед. ф-ту Ун-ту св. Володимира перейшов до Київ. мед. ін-ту - зав. каф. фізіології до 1935. Осн. праці: О применении теории диссоциации Аррениуса к электрическим явлениям на живых тканях // Журн. Рус. физико-хим. об-ва, 1896. Т.28; Очерк электрических явлений на живых тканях с точки зрения новейших физико-химических теорий, дисс., в. 1-2. СПб, 1903-1906; К вопросу о природе раздражающего действия электрического тока на живые ткани // Врач. дело, 1935, № 4; Электрограмма при разных видах пищи у собак // Докл. 6-го Всесоюзн. съезда физиол., биохим. и фармакол. Тб., 1937; Избранные труды. К., 1957.

Л-ра: Бабский Е.Б. Основоположник ионной теории возбуждения Василий Юрьевич Чаговец. М., 1956; Воронцов Д.С. В.Ю.Чаговець – основоположник сучасної електрофізіології. К., 1957; Борин Я.В. и Горев В.П. Академик В.Ю.Чаговец – основоположник отечественной электрогастрографии (К 100-летию со дня рождения) // Врач. дело. 1973. №12; І.В. Пасько. "Український Гельмгольц" (Наукова школа академіка В.Ю.Чаговця) // Військова медицина України. 2002. №3.

Автор: І.В.Пасько

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи