ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черняхівський Олександр Григорович

09.12.1869- 21.12.1939

Місце народження: с. Мазепинці Васильківського пов. Київ. губ. (сьогодні Київ. обл.).
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: професор.

Старш. брат Черняхівського Є.Г. 1893 закінчив мед. ф-т Ун-ту св. Володимира, залишений лаборантом каф. фіз. хімії. 1896-1917 – прозектор каф. гістології. 1901 захистив докт. дис. 1907 разом з О. Корчак-Чепурківським брали участь у засн. УНТ в Києві, 1908 – Природ.-лікар. секції УНТ (з 1910 - Мед. секція УНТ, 1924 - Мед. секція ВУАН). 1917 організатор Укр. нар. ун-ту в Києві і створенні у ньому мед. ф-ту, де з 1918 очолив каф. гістології і ембріології. Зав. цією ж каф. у Київ. мед. ін-ті (1924-29). 1929 засуджений у справі СВУ, висланий у м. Сталіно (тепер Донецьк). Після повернення у Київ (1934) продовжував наук. дослідження в Ін-ті клін. фізіології АН УРСР. Автор праць з розвитку і становлення центр. та перифер. нерв. системи. Одним із перших укр. морфологів використав імпрегнацію сріблом по Гольджі-Кахалю для виявлення нерв. елементів. Дослідив інервацію злоякісних пухлин, уперше описав рецепторні закінчення на ракових епітеліальних клітинах. Чл. президії мед. секції ВУАН та УНТ лікарів, редколегії «Укр. мед. вісті». Перекладач і редактор видань мед. словників і підручників укр. мовою. Редактор «Збірника Мед. секції Укр. наук. тов-ва» – першого наук. мед. видання укр. мовою в Наддніпр. Україні. Чл. «Тов-ва Тарасівців». Одружений з донькою М. Старицького.

Осн. праці: О влиянии некоторых механических раздражителей на нервные клетки симпатического узла. К., 1911; Про многоядрові симпатичні нервові клітини у людини. Х., 1931; Нова доцільна модифікація Кахалевського метода імпрегнації сріблом нітрату для периферичних нервів // Мед. журнал АН УРСР. 1938. Т.8, вип.1 та ін.

Л-ра: Константиновський Г.А., Чайковський Ю.Б. Жизнь и деятельность украинского нейрогистолога О.Г.Черняховского // Физиолог. журнал. 1995. Т.41, № 1-2; Ганіткевич Я. Українські лікарі-вчені першої половини ХХ ст. та їхні наукові школи. Л., 2002.

 Арх..: ОГА МОУ. Ф. 144. Оп. 33047. Спр. 80.

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи