ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чир’єв Сергій Іванович

24.07.1850- 03.01.1919

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: доктор медицини.
Наукове звання: заслужений ординарний професор.

Закінчив в С.-Петербурзі фізико-математичний ф-т ун-ту (1871) і МХА (1875), де захистив дис. на здобуття вч. ст. д-ра медицини «Зависимость сердечного ритма от колебаний вутрисосудистого давления» (1876). Удосконалювався в Німеччині, Франції, Англії (1876-79). В Київському ун-ті займався питаннями електрофізіології. Досліджував електричні явища в м’язах, нервах, центральній нервовій системі, природу фізіологічного електроструму, кольоровідчуття. Серед учнів: А.В. Леонтович, Ю.П. Лауденбах.

Осн. праці: О координации движения животных. СПб. 1880; Физическая статика крови. СПб. 1881; Физиология человека: Повторительный курс лекций. Общая физиология. К. 1888. Физиология человека. Курс лекций. 2-е изд. К. 1899. Л-ра: Л-ра: Макаренко І. М., Полякова І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та проф. НМУ ім. О.О.Богомольця (1841-2001). К., 2001; В.А. Волков, М.В. Куликова. Российская професура XVIII – начало ХХ в. Биологические и медико-биологические науки. Биографический словарь. СПб., 2003. 

Автор: І.В. Пасько

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи